Acquiring control in PROJPRZEM S.A. - News - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Acquiring control in PROJPRZEM S.A.
Data publikacji: 29.11.2016

29 listopada 2016 roku, Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A., po ponad rocznym procesie zwiększania zaangażowania w inną bydgoską spółkę giełdową - Projprzem S.A., zakończyła ten proces przejęciem kontroli. Jego zwieńczeniem było dzisiejsze Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Projprzem S.A., podczas którego zapadły kluczowe decyzje dotyczące kontroli nad spółką.

Historia zwiększania zaangażowania w akcje spółki Projprzem sięga listopada ubiegłego roku, kiedy to raportem bieżącym nr 43/2015 z dnia 19.11.2015 r., spółka ta po raz pierwszy poinformowała o ujawnieniu nowego dużego akcjonariusza. Była to właśnie Grupa Kapitałowa IMMOBILE, która w tamtym momencie posiadała 8% kapitału oraz 6,29% udziału w głosach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projprzem. Już osiem dni później, w kolejnym raporcie, poinformowano o zwiększeniu tego zaangażowania do prawie 11% głosów. Zaangażowanie to było sukcesywnie zwiększane poprzez transakcje bezpośrednie spółki-matki, jak też jej spółek zależnych.Kolejnym dużym krokiem w procesie było udane pierwsze wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Projprzem, ogłoszone przez GKI. Zakończyło się ono 6 maja 2016 r. W jego ramach akcjonariusze złożyli zapisy na sprzedaż 630.440 akcji Projprzem S.A., co stanowi 10,54% kapitału zakładowego Projprzem S.A. i 8,29% ogółu głosów. Wezwanie pozwoliło na zwiększenie zaangażowania Grupy: z 22,14% udziału w kapitale zakładowym Projprzem S.A., tj. 17,46% w liczbie głosów na WZA; na 32,68% udziału w kapitale zakładowym, tj. 25,70% w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Projprzem S.A.Drugie wezwanie Grupa Kapitałowa IMMOBILE ogłosiła 2 września bieżącego roku. Potrwało ono do 5 października. Akcjonariusze złożyli w jego ramach zapisy na sprzedaż 145.410 akcji Projprzem S.A., co stanowiło 2.43% kapitału zakładowego Projprzem S.A. i 1.91% ogółu głosów.Ostatnimi znaczącymi transakcjami na tych akcjach, był zakup od dwóch osób fizycznych akcji imiennych oraz akcji na okaziciela, stanowiących w sumie znaczący udział w głosach na WZA Projprzem S.A. W efekcie powyższych działań Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. posiada na chwilę obecną 47,64% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz 39,90% głosów na jej Walnym Zgromadzeniu.Zaangażowanie to pozwoliło na zdobycie kontroli w Projprzem S.A., czego wyrazem było pomyśle dla Grupy posiedzenie Walnego Zgromadzenia Projprzem S.A, podczas którego wybrano nowych członków Rady Nadzorczej. Spośród sześciu kandydatów zgłoszonych przez GK IMMOBILE, w Radzie zasiedli: Lech Cyprysiak, Mirosław Babiaczyk, Dariusz Skrocki, Jacek Nowakowski, Piotr Fortuna oraz Michał Królikowski.Nowa Rada Nadzorcza w swoim pierwszym posiedzeniu zorganizowanym bezpośrednio po obradach WZA, dokonała swoich pierwszych decyzji, między innymi wyboru nowego zarządu spółki Projprzem S.A. W miejsce ustępujących - Prezesa Władysława Pietrzaka oraz Członka Zarządu Marcina Lewandowskiego - wybrano Rafała Jerzego jako nowego Prezesa Zarządu oraz Sławomira Winieckiego jako Wiceprezesa.Nowy Zarząd przystąpi do szczegółowej analizy sytuacji spółki. Po przeprowadzeniu analizy przedstawiona zostanie strategia rozwoju spółki, która przyczyni się do wzrostu wartości spółki Projprzem S.A. dla wszystkich akcjonariuszy.