Video recording of the conference broadcast discussing the company's strategy - News - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Video recording of the conference broadcast discussing the company's strategy
Data publikacji: 05.01.2018

27 listopada 2017 roku, Grupa Kapitałowa IMMOBILE dokonała publikacji dokumentu strategii na lata 2018-2022. Jej głównym celem jest maksymalizacja zysku dla Akcjonariuszy spółki, którą Grupa osiągnąć chce głównie przez reorganizację (uproszczenie) swojej struktury, wprowadzenie kolejnych spółek Grupy na GPW oraz dalszą akwizycję nowych podmiotów.



W dzień publikacji dokumentu strategii, w Centrum Inwestora GPW w Warszawie, odbyła się konferencja podczas której Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A., Rafał Jerzy, omówił jego założenia. Wydarzenie transmitowane było online w czasie rzeczywistym i umożliwiało widzom zadawanie pytań. Dla osób które nie miały okazji uczestniczyć w spotkaniu, bądź go obejrzeć, prezentujemy zapis transmisji: