Video recording of the conference broadcast discussing the company's strategy - News - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Video recording of the conference broadcast discussing the company's strategy
Data publikacji: 05.01.2018

27 listopada 2017 roku, Grupa Kapitałowa IMMOBILE dokonała publikacji dokumentu strategii na lata 2018-2022. Jej głównym celem jest maksymalizacja zysku dla Akcjonariuszy spółki, którą Grupa osiągnąć chce głównie przez reorganizację (uproszczenie) swojej struktury, wprowadzenie kolejnych spółek Grupy na GPW oraz dalszą akwizycję nowych podmiotów.W dzień publikacji dokumentu strategii, w Centrum Inwestora GPW w Warszawie, odbyła się konferencja podczas której Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A., Rafał Jerzy, omówił jego założenia. Wydarzenie transmitowane było online w czasie rzeczywistym i umożliwiało widzom zadawanie pytań. Dla osób które nie miały okazji uczestniczyć w spotkaniu, bądź go obejrzeć, prezentujemy zapis transmisji: