Grupa Kapitałowa IMMOBILE podsumowuje półrocze przejęć - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Grupa Kapitałowa IMMOBILE podsumowuje półrocze przejęć
Data publikacji: 02.10.2023

Notowana na GPW od 2007 roku Grupa Kapitałowa IMMOBILE dokonała podsumowania pierwszego półrocza bieżącego roku. Obfitowało ono w akwizycje nowych podmiotów i choć nie zakończyło się zwiększeniem przychodów rok do roku, daje nadzieję na zamknięcie roku rekordowym poziomem sprzedaży.
Skonsolidowane przychody Grupy wyniosły 385,2 mln PLN, co oznacza spadek o 63 mln PLN w stosunku do analogicznego okresu roku 2022. Strata netto wyniosła 5,5 mln PLN, wobec wcześniejszego zysku 2,4 mln PLN. Wygenerowany w okresie sprawozdawczym zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 71,7 mln PLN (rentowność na poziomie 18,6%) co oznacza nieznaczny wzrost (3,1%) wobec I połowy 2022 roku. Wzrost kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu wynika zarówno ze wzrostu inflacji, jak i działań Grupy rozwijających jej struktury.
 Za nami półrocze przejęć. Do Grupy dołączyły nowe podmioty z segmentu modowego oraz przemysłowego, rozszerzając lub wzbogacając naszą dotychczasową działalność. Trwa ich konsolidacja, dzięki której zaczynamy czerpać z synergii jakie daje działanie w grupie kapitałowej  – powiedział prezes zarządu Grupy Kapitałowej IMMOBILE, Rafał Jerzy.
 
Spółka zależna PBH, działająca w segmencie modowym, wzbogaciła się w trzy nowe podmioty - Błonie Sp. z o.o. (rozszerzenie oferty o zegarki), Akardo S.A. (obuwie oraz wyroby skórzane) oraz Laurella Sp. z o.o. (wzbogacenie oferty w zakresie odzieży damskiej). Wprowadzenie nowych marek do sieci sklepów stacjonarnych zgodne jest z ustaloną wcześniej strategią rozwoju segmentu modowego, w myśl której marka Quiosque i jej salony staną się brand housem i pod szyldem Quiosque.pl będą oferować klientom produkty wszystkich swoich marek.
 
Do segmentu przemysłowego dołączyły zaś spółki QDS24 Sp. z o.o. (rozszerzenie oferty o okna przesuwno-uchylne) oraz Inicjatywa Północno-Zachodnia „PW” Sp. z o.o. (wzbogacenie oferty z zakresu wózków widłowych i wyposażenia magazynów). Segment ten wciąż pozostaje największym w Grupie pod względem przychodów. Osiągnęły one wartość 146,2 mln PLN i były wyższe o 21,0 mln PLN, tj. 16,8 % niż w analogicznym okresie 2022 roku. 80,6% wartości sprzedaży całego segmentu stanowiły przychody linii produktowej systemy przeładunkowe, które osiągnęły wartość 117,9 mln PLN i były wyższe o 9,8 mln PLN (+9,0%). Sprzedaż pozostałych linii produktowych w I półroczu 2023 wyniosła łącznie 28,3 mln PLN, co oznacza wzrost o 65,5% w stosunku do sprzedaży w analogiczny okresie 2022 roku.
 
Przychody netto ze sprzedaży w segmencie hotelarstwo za I półrocze 2023 roku wyniosły łącznie 78,8 mln PLN. W analogicznym okresie 2022 roku przychody te wyniosły 55,2 mln PLN, co oznacza wzrost o 23,6 mln PLN, tj. 42,9%. Stojąca na czele segmentu sieć hoteli Focus Hotels ciągle poprawia także wskaźniki branżowe, takie jak obłożenie, średnia cena sprzedanego pokoju netto czy przychód na dostępny pokój netto. Sektor ten dotrzymał także kroku reszcie grupy, jeśli chodzi o przejęcia, wzbogacając swoją działalność o nowe restauracje.
 
Wzrosły przychody z działalności deweloperskiej, pozytywnie widzi też sytuacje w branży zarząd. W 2023 roku spółki deweloperskie wygenerowały przychód ze sprzedaży na poziomie 46,09 mln PLN, a w etapie 3 Platanowego Parku sprzedano umowami deweloperskimi produktów za 86,29 mln PLN. Przeniesienie własności oraz rozpoznanie przychodów dla tego etapu rozpocznie się we wrześniu 2023 roku.
 
Koszty działalności stabilizują się i stają przewidywalne, co daje możliwość w miarę dokładnego określenia budżetu inwestycji. Popyt na mieszkania rośnie co skutkuje dużą dynamiką sprzedaży – ocenia Rafał Jerzy.
 
Dwa segmenty nie zwiększyły przychodów w ujęciu rok do roku – to automatyka i elektroenergetyka oraz budownictwo przemysłowe. Spowodowane jest to specyfiką realizacji kontraktów w tych branżach, charakteryzującą się dużą asymetrią. W I kwartale bieżącego roku większość z nich była w fazie początkowej, co charakteryzuje się znacznie mniejszą wartością sprzedaży. W samym tylko budownictwie przemysłowym, na dzień publikacji sprawozdania, wartość kontraktów, która pozostała do realizacji wynosi około 217 mln PLN.
 
Według zarządów spółek zależnych II półrocze powinno pokazać wyższe przychody w stosunku do publikowanych danych – podsumowuje prezes.