Profil na bankierze
W związku z nabyciem w pierwszym półroczu 2019 roku spółki ATREM S.A. został wyodrębniony nowy segment działalności – automatyka i elektroenergetyka.
Segment automatyki zajmuje się świadczeniem usług inżynieryjnych z zakresu automatyki przemysłowej, aparatury kontrolnopomiarowej, informatyki, telemetrii, teletechniki, regulacji, elektroniki, metrologii oraz świadczy usługi 
z zakresu instalacji, wentylacji i ogrzewania. Segment elektroenergetyki świadczy usługi z zakresu energetyki niskich, średnich i wysokich napięć dla klientów z branży branży budowlanej, przemysłowej oraz energetycznej, w tym odnawialnych źródeł energii. Atrem S.A. od 1999 roku oferuje kompleksowe usługi w zakresie szeroko rozumianego zaplecza inżynieryjnego dużych projektów infrastrukturalnych i budowlanych, a od 2008 roku jest notowany 
 
 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 
Atrem przy tworzeniu poszczególnych rozwiązań wykorzystuje najnowocześniejsze technologie, dysponując wieloma certyfikatami i uprawnieniami branżowymi. Naszym atutem jest konsekwentnie stosowany model biznesowy, pozwalający na kompleksową obsługę całego łańcucha czynności: począwszy od projektu, poprzez wykonawstwo, na eksploatacji i serwisie wykonanych instalacji kończąc. Nasza oferta skierowana jest zarówno do generalnych wykonawców dużych projektów infrastrukturalnych, jak i bezpośrednio do inwestorów. 

Kim jesteśmy

Oferujemy usługi w zakresie szeroko rozumianego zaplecza inżynieryjnego w obszarach: elektroenergetyki, gazownictwa, paliw płynnych, systemów kogeneracyjnych, sieci wodno-kanalizacyjnych, teletechniki, klimatyzacji, wentylacji, ogrzewania i ochrony środowiska. Prowadzimy także generalną realizację inwestycji (GRI). Opracowaliśmy szereg autorskich rozwiązań informatycznych służących m.in. do wspierania procesu logistyki, usprawnienia procesu obiegu dokumentów i ich archiwizacji, czy wizualizacji procesów technologicznych. Produkujemy też urządzenia wykorzystywane w systemach AKPiA i po-krewnych.
W ostatnim czasie obserwujemy swoisty boom na odnawialne źródła energii. Przemysł zwraca się ku OZE, a zapotrzebowanie na zieloną energię, zgodnie z szacunkami, zwiększy się w najbliższych dwóch dekadach o ponad połowę. Na swoim koncie inżynierowie Atremu mają realizacje m.in. farm wiatrowych, układów fotowoltaicznych, układów kogeneracyjnych z wykorzystaniem biogazu, a także układów trójgeneracyjnych.

Zarząd Atrem S.A.

Andrzej Goławski

Prezes Zarządu
Atrem S.A.

Andrzej Goławski

Prezes ZarząduAtrem S.A.
{node.properties.title

Przemysław Szmyt

Wiceprezes Zarządu
Atrem S.A.

Przemysław Szmyt

Wiceprezes ZarząduAtrem S.A.
{node.properties.title
Spółka cały czas realizuje i staje do przetargów na nowe projekty dla branży OZE. W ciągu naszej wieloletniej działalności braliśmy udział w szeregu realizacji związanych z budową farm wiatrowych w zakresie robót elektroenergetycznych m.in. budowa linii energetycznych oraz Głównych Punktów Odbioru (GPO). Wykorzystując nasze bogate doświadczenie nabytepodczas prowadzenia różnorodnych projektów energetycznych jesteśmy w stanie zapewnić usługę kompleksową na najwyższym poziomie technicznym, zgodną ze standardami obowiązującymi w poszczególnych zakładach energetycznych. Nasze know-how w zakresie elektroenergetyki, automatyki oraz instalacji wentylacyjnych i grzewczych, w połączeniu z bogatym doświadczeniem w branży paliw gazowych i płynnych (strefy zagrożenia wybuchem) sprawiają, że posiadamy szerokie kompetencje w zakresie kompleksowej realizacji projektów związanych z kogeneracją i trigeneracją. Wśród projektów zrealizowanych przez Grupę znajdują się m.in. kontrakty dla Energa – Operator oraz Enea Operator, Poczty Polskiej oraz zlecenia dla spółek Grupy Kapitałowej PGNiG czy GAZ-SYSTEM i innych dużych przedsiębiorstw. Grupa Atrem aktywnie poszukuje zleceń na rynkach zagranicznych, wśród nich znajdują się realizacje dla terminalu na lotnisku Dalaman w Turcji czy lotniska w Krasnojarsku. Spółka realizuje zlecenia zarówno jako generalny wykonawca inwestycji, jak również podwykonawca największych grup budowlanych w Polsce.

Mapa inwestycji

GPZ Wronki

Przebudowa stacji 110/15 kV Wronki w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej

Poznaj spółkę
Skwierzyna II

Projekt i budowa stacji elektroenergetycznej 11/15kV Skwierzyna II

Poznaj spółkę
Muzeum Enigmy

Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. Muzeum Enigmy- Miasto Poznań

Poznaj spółkę
"Praca na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny- Szczecin Dąbie
linia kolejowa E59 od kilometra 18+650 do km 52+250 - razem 33,6 km" "

Poznaj spółkę
Modernizacja linii kolejowej

Praca na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny- Szczecin Dąbie linia kolejowa E59 od kilometra 18+650 do km 52+250 - razem 33,6 km

Poznaj spółkę
Atrem S.A.

Oddział Ostrów Wielkopolski

Poznaj spółkę
Farma Wiatrowa Gaworzyce

Wykonanie robót budowlanych przy budowie Farmy Wiatrowej Gaworzyce

Poznaj spółkę
Atrem S. A.

biurowiec IMMOBILE K3 - siedziba spółki

Poznaj spółkę
Międzyrzecz

Przebudowa stacji 110/15 kV Międzyrzecz

Poznaj spółkę
Stacja Łowęcice

Budowa stacji pomiarowo regulującej Łowęcice

Poznaj spółkę
Fabryka Mercedes-Daimler

Budowa infrastruktury DAIMLER, wykonanie sieci energetycznych, teletechnicznych wraz z systemem kontroli obwodowej CCTV

Poznaj spółkę
Wodociągi Lublin

Centralny system sterowania procesem produkcji wody stacji wodociagowych MPWiK Lublin- projekt wraz z pracami budowlanymi

Poznaj spółkę
Częstochowa

Przebudowa systemu zasilania na Węźle Częstochowa-branża elektryczna i AKP

Poznaj spółkę
Węzeł Szczyglice DN250

zaprojektowanie i wykonanie układu pomiarowego w węźle Szczyglice DN250 dla przepływu 60 tys. Nm3/h wraz z układem regulacyjnym oraz połączeniowym

Poznaj spółkę
Odolanów

Rozbudowa Tłoczni Gazu Odolanów

Poznaj spółkę
Wołdowo

Budowa stacji regulacyjnej wysokiego ciśnienia w zakresie braży budowlanej AKPiE i Technologicznej

Poznaj spółkę
Gazociąg Polska-Litwa ( Grauże Stare)

Budowa ZZU Grauże Stare i ZZU Sankury w zakresie branży AHPiT, Elektryki w tym przyłącza elektryczne

Poznaj spółkę
Zabudowa chromatografów i higrometrów

"Zabudowa chromatografów i higrometrów na kopalniach OK. Łańcut, OK. Przemyśl, OK. Tarnów, OK. Ustrzyki" oraz "Zabudowa analizatorów jakości gazu w punktach pomiarowo - rozliczeniowych gazu z KSG"

Poznaj spółkę
Wodociągi Warszawa- modernizacja ujęć

Modernizacja ujęć infiltracyjnych PU-3 i PU-4, Czerniakowska

Poznaj spółkę
Górka Duchowna

Budowa rozdzielni sieciowej 110kV Górka Duchowna

Poznaj spółkę
Przebudowa Dworca Kąty Wrocławskie

Przebudowa Dworca Kąty Wrocławskie

Poznaj spółkę
Węzeł Kościan

kompleksowe wykonanie robót budowlano-montażowych branzy AKPiA wraz z wykonaniem systemu sterowania i wizualizacji

Poznaj spółkę
Przebudowa Dworca Wałbrzych

Przebudowa Dworca Wałbrzych

Poznaj spółkę
Atrem S.A.

Oddział Poznań / Pixel 5, 2 piętro

Poznaj spółkę
SUW Wiśniowa

opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budynku Pompowni wody czystej oraz budynku "Na skarpie" na terenie SUW Wiśniowa, wykonanie Robót budowalnych dla budynku Pompowni wody czystej oraz dla budynku "Na skarpie' na terenie SUW Wiśniowa, opracowanie dokumentacji powykonawczej po zrealizowanych robotach budowlanych .

Poznaj spółkę
Paszportyzacja

Wykonanie modyfikacji istniejących funkcjonalności systemu Paszportyzacji

Poznaj spółkę

Skontaktuj się z nami

Sekretariat

Sekretariat

Grupa Kapitałowa IMMOBILE
sekretariat@immobile.com.pl
+48 52 561 23 30
Anita Prądzyńska-Bucław

Anita Prądzyńska-Bucław

Specjalista ds. Relacji Inwestorskich
a.pradzynska@immobile.com.pl
Agnieszka Kuca

Agnieszka Kuca

Szef Działu Marketingu i PR
a.kuca@immobile.com.pl
Umów się na spotkanie