Profil na bankierze

O spółce

Założeniem strategicznym działalności Grupy jest ciągły rozwój poprzez pozyskiwanie nowych podmiotów w ramach procesu akwizycji oraz maksymalne wykorzystanie potencjału każdej z posiadanych już spółek. Chcemy inwestować tam, gdzie perspektywy rozwoju są największe, zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym.

Kim jesteśmy?

Celem Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. są inwestycje w branżach o najlepszych perspektywach rozwoju oraz o najwyższej rentowności. Posiadamy w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, i developingu. Dywersyfikacja podmiotów w portfelu to odpowiedź na obecną sytuację gospodarczą oraz gwarancja stabilności i równowagi ekonomicznej. Dzięki naszemu kapitałowi, doświadczeniu i wiedzy o inwestycjach jesteśmy w stanie sprostać wyzwaniom globalnej gospodarki i osiągnąć sukces rynkowy oraz finansowy.

Zarząd Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A.

Rafał Jerzy

Prezes Zarządu 
Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A.

Rafał Jerzy

Prezes Zarządu Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A....
{node.properties.title

Sławomir Winiecki

Wiceprezes Zarządu 
Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A.

Sławomir Winiecki

Wiceprezes Zarządu Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A....
{node.properties.title

Piotr Fortuna

Członek Zarządu 
Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A.

Piotr Fortuna

Członek Zarządu Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A....
{node.properties.title

Mikołaj Jerzy

Członek Zarządu 
Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A.

Mikołaj Jerzy

Członek Zarządu Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A....
{node.properties.title

Paweł Mirski

Członek Zarządu 
Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A.

Paweł Mirski

Członek Zarządu Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A....
{node.properties.title

Historia

Korzenie Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. sięgają roku 1868, gdy Herman Lohnert zaczął remontować maszyny rolnicze. Przez następne półtora wieku, pod nazwą MAKRUM, firma zdobyła międzynarodowe uznanie jako producent kruszarek oraz maszyn do przemysłu wydobywczego. Przełomem okazał się być jednak rok 2001, gdy głównym udziałowcem MAKRUM został Rafał Jerzy, a spółka zaczęła dynamicznie działać w branży offshore oraz marine. W 2007 roku zaczęła być notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Kolejnym ważnym wydarzeniem było połączenie MAKRUM ze spółką Immobile Sp. z o.o., oraz przekształcenie w Grupę Kapitałową IMMOBILE S.A.

sierpień 1999

debiut giełdowy spółki PJP MAKRUM S.A.

lipiec 2007

Debiut giełdowy spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.

grudzień 2008

Debiut giełdowy spółki ATREM S.A.

kwiecień 2012

Stworzenie Grupy Kapitałowej przez spółki Immobile, Makrum, CDI i Focus Hotels

grudzień 2013

Zakończenie procesu reorganizacji Grupy Kapitałowej IMMOBILE

maj 2014

Rozpoczęcie pierwszego projektu deweloperskiego na własny rachunek

listopad 2015

Rozpoczęcie procesu przejęcia Projprzem S.A.

wrzesień 2016

Wypłata pierwszej dywidendy w Grupie Kapitałowej IMMOBILE S.A.

październik 2016

Zakończenie akwizycji spółki PROJPRZEM S.A.

czerwiec 2017

Pierwszy inwestor finansowy>5% w strukturze akcjonariatu

grudzień 2017

Połączenie przemysłowych spółek zależnych w Grupę Przemysłową PJP MAKRUM S.A.

maj 2019

Zakończenie akwizycji spółki ATREM S.A.

kwiecień 2021

Zakup spółek związanych z marką odzieżową Quiosque

Umów się na spotkanie