Profil na bankierze

Rafał Jerzy

Rafał Jerzy jest Prezesem Zarządu spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (dawniej: MAKRUM S.A.) od września 2007 r.
 Absolwent Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy – magister inżynier rolnictwa. Ukończony program szkoleniowo-konsultingowy dla praktyków biznesu Management 2000 organizowany przez Canadian International Management Institute oraz Harvard Business School Publishing.Założyciel, Prezes Zarządu oraz przez wiele lat współwłaściciel firmy IMMOBILE Sp. z o.o. w Bydgoszczy posiadającej nieruchomości, głównie hotelowe. Działała w nich sieć własnych hoteli pod marką FOCUS. W roku 2014 IMMOBILE Sp. z o.o. została przejęta przez spółkę Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (dawniej: MAKRUM S.A.).

Jest również przedsiębiorcą i inwestorem ze znaczącym doświadczeniem w przemyśle tekstylnym i odzieżowym oraz w obrocie i wynajmie nieruchomości. Od 1991 roku założył i zarządzał kilkoma spółkami z przemysłu tekstylnego, w tym spółką PBH S.A., będącą właścicielem sieci sklepów odzieżowych działających pod własną marką "Quiosque". Od ponad 20 lat współpracuje ze spółkami z rynku nieruchomości, przeprowadził również kilka inwestycji w zakresie nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych. Ponadto pełni funkcję Prezesa Zarządu spółek MAKRUM DEVELOPMENT Sp. z o.o. 
 
W latach 2001-2006 był jedynym akcjonariuszem spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (dawniej: MAKRUM S.A.), aktualnie posiada większościowy pakiet akcji. Przed ostatnim powołaniem na Prezesa Zarządu MAKRUM S.A. pełnił między innymi następujące funkcje: Przewodniczącego Rady Nadzorczej MAKRUM S.A., Dyrektora Zarządu a następnie Członka Rady Nadzorczej PBH S.A.

Poznaj innych Członków Zarządu:

Sławomir Winiecki

Wiceprezes Zarządu 
Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.

Sławomir Winiecki

Wiceprezes Zarządu Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A....
{node.properties.title

Piotr Fortuna

Członek Zarządu 
Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.

Piotr Fortuna

Członek Zarządu Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A....
{node.properties.title
Umów się na spotkanie