Profil na bankierze

Inwestuj z Grupą Kapitałową IMMOBILE!


Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. to konglomerat spółek z różnych branż, notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 
 

W portfolio Grupy Kapitałowej IMMOBILE znajduje się kilkanaście marek z różnych segmentów i branż: hotelarskiej, deweloperskiej, automatyki i elektroenergetyki, przemysłowej oraz odzieżowej. 
Spółka stawia na transparentną komunikację z rynkiem i inwestorami. Najnowsze informacje o nas i o naszych spółkach znajdziesz na naszym kanale YouTube oraz na portalu GKI24.com. Co robimy? Kim jesteśmy? Sprawdź:
Dywersyfikacja to nasz sposób na stabilność w trudnym otoczeniu gospodarczym. Spółka aktywnie korzysta z synergii jakie przynosi struktura konglomeratu i planuje dalszy rozwój dzięki akwizycjom. W ciągu 12 lat, przychody Grupy Kapitałowej IMMOBILE wzrosły 18-krotnie.
Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2007 roku. Oprócz spółki-matki, spółkami giełdowymi są także jej dwa podmioty zależne. PJP Makrum S.A. zadebiutowała w 1999 roku, zaś Atrem wszedł na polski parkiet w roku 2008. W ciągu ostatniej dekady, spółki te wypłaciły łącznie kilkadziesiąt milionów złotych dywidendy. Sama GK IMMOBILE wydała na ten cel od 2016 roku 24 miliony złotych.

Dywidenda w Grupie Kapitałowej IMMOBILE

Dywidenda - 2022 r.

 • W roku 2022 Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. wypłaci dywidendę 
  w wysokości 0,04 zł na akcję.
 • Grupa przeznaczyła na ten cel łączną kwotę 3.014.517,28  zł.
 • Dzień nabycia prawa do dywidendy: 09.09.2022 r.
 • Termin wypłaty dywidendy: 23.09.2022 r.
Po rocznej przerwie Grupa Kapitałowa IMMOBILE wraca do wypłaty dywidendy.

Dywidenda - 2020 r.

 • W roku 2020 Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. wypłaciła dywidendę 
  w wysokości 0,02 zł na akcję.
 • Grupa przeznaczyła na ten cel łączną kwotę 1.507.258,64 zł.
 • Dzień nabycia prawa do dywidendy: 29.09.2020 r.
 • Termin wypłaty dywidendy: 13.10.2020 r.
W zatwierdzonym przed Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 29.06.2020 r., podziale zysku biorą udział wszyscy akcjonariusze Spółki z wyłączeniem akcji własnych będących w posiadaniu Spółki, tj. na dzień podjęcia uchwały 414.031 akcji.

Dywidenda - 2019 r.

 • W roku 2019 Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. wypłaciła dywidendę 
  w wysokości 0,08 zł na akcję.
 • Grupa przeznaczy na ten cel łączną kwotę 6.029.035,56 zł.
 • Dzień nabycia prawa do dywidendy: 24.09.2019 r.
 • Termin wypłaty dywidendy: 8.10.2019 r.
Uchwała dotycząca dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty została zaproponowana Walnemu Zgromadzeniu na wniosek akcjonariusza Rafała Jerzego. ZWZ Spółki, które odbyło się w dniu 25.06.2019 r. przegłosowało tę uchwałę pozytywnie, ustalając wypłatę czwarty rok z rzędu, w kwocie wyższej niż w latach ubiegłych.

Dywidenda - 2018 r.

 • W roku 2018 Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. wypłaciła dywidendę 
  w wysokości 0,07 zł na akcję.
 • Grupa przeznaczy na ten cel łączną kwotę 5.275.405,24 zł.
 • Dzień nabycia prawa do dywidendy: 07.09.2018 r.
 • Termin wypłaty dywidendy: 21.09.2018 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 08.06.2018 r. przegłosowało uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty pozytywnie, ustalając trzecią z kolei dywidendę w Spółce. Jej wartość z roku na rok wzrasta.
 

Dywidenda - 2017 r.

 • W roku 2017 Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. wypłaciła dywidendę 
  w wysokości 0,06 zł na akcję.
 • Grupa przeznaczy na ten cel łączną kwotę 4.521.775,92 zł.
 • Dzień nabycia prawa do dywidendy: 31.08.2017 r.
 • Termin wypłaty dywidendy: 30.09.2017 r.
Zgodnie z podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30.06.2017r. uchwałą nr 18 w sprawie wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty postanowiono dokonać wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego Spółki powstałego z niepodzielonych zysków lat ubiegłych. Jest to drugi rok z rzędu w historii spółki kiedy wypłacona zostanie dywidenda. Zgodnie z deklaracjami zarządu, spółka chciałaby zachować bieżącą politykę dywidendy w dłuższym okresie.

Dywidenda - 2016 r.

 • W roku 2016 Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. wypłaciła dywidendę
  w wysokości 0,05 zł na akcję.
 • Grupa przeznaczyła na ten cel łączną kwotę 3.643.147 zł.
 • Dzień nabycia prawa do dywidendy: 22.08.2016 r.
 • Termin wypłaty dywidendy: 12.09.2016 r.
Do tej pory zyski Spółka przeznaczała na rozwój Grupy. Ze względu na duże nadwyżki finansowe wygenerowane w poprzedzającym roku oraz chęć zainteresowania nowych akcjonariuszy, zaczęto rozważać wypłatę dywidendy. Po skonsultowaniu tego pomysłu z akcjonariuszami, którzy pojawili się na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, podjęta została uchwała zatwierdzająca wypłatę. Wkrótce planujemy określić szczegóły naszej polityki dywidendowej na kolejne lata.
Umów się na spotkanie