Profil na bankierze

Inwestuj z Grupą Kapitałową IMMOBILE!


Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. to konglomerat spółek z różnych branż, notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 
 

Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. to konglomerat spółek z różnych branż, notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2007 roku. Naszym celem są inwestycje w branżach o najlepszych perspektywach rozwoju oraz o najwyższej rentowności. W portfolio Grupy znajduje się kilkanaście marek z różnych segmentów i branż: hotelarskiej, deweloperskiej, automatyki i elektroenergetyki, przemysłowej oraz modowej:
Spółka stawia na transparentną komunikację z rynkiem i inwestorami. Najnowsze informacje o nas i o naszych spółkach znajdziesz na naszym kanale YouTube oraz w dziale Aktualności. Co robimy? Kim jesteśmy? Sprawdź w sieci, odwiedź naszą siedzibę lub spotkaj się z nami na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy! W tym roku padł kolejny już rekord frekwencji podczas WZA Grupy Kapitałowej IMMOBILE. Zarejestrowało się bowiem aż 110 akcjonariuszy! To rekord nie tylko dla spółki, ale także ilość rzadko spotykana podczas spotkań akcjonariuszy spółek polskiej GPW. Zobacz relację z tego wyjątkowego wydarzenia:
Jedną z głównych przewag konkurencyjnych Grupy jest wykorzystywanie synergii segmentów dla bardziej efektywnego zaspokajania potrzeb rynku. Dywersyfikacja to nasz sposób na stabilność w trudnym otoczeniu gospodarczym. Stabilne podstawy finansowe zapewnia zaś bogaty portfel nieruchomości. 

Założeniem strategicznym jest ciągły rozwój poprzez pozyskiwanie nowych podmiotów oraz maksymalne wykorzystanie posiadanego potencjału. Spółka aktywnie korzysta z synergii jakie przynosi struktura konglomeratu i planuje dalszy rozwój dzięki akwizycjom. W ciągu 12 lat, przychody Grupy Kapitałowej IMMOBILE wzrosły 18-krotnie. Zgodnie z opublikowanymi prognozowanymi wynikami, przychody Grupy za I półrocze 2023 mają wynieść 383,5 mln zł. 
Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2007 roku. Oprócz spółki-matki, spółkami giełdowymi są także jej dwa podmioty zależne. PJP Makrum S.A. zadebiutowała w 1999 roku, zaś Atrem wszedł na polski parkiet w roku 2008. 

Dywidenda w Grupie Kapitałowej IMMOBILE

W ciągu ostatniej dekady, spółki giełdowe wchodzące w skład Grupy wypłaciły łącznie kilkadziesiąt milionów złotych dywidendy. Sama GK IMMOBILE wydała na ten cel od 2016 roku prawie 28 milionów złotych. Najbliższa wypłata zostanie przekazana w dniu 15 września 2023 r. Dniem nabycia prawa do dywidendy jest dla niej dzień 1 września.
DYWIDENDA W ROKU [mln zł]:
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
SUMA
GK IMMOBILE   3,644,525,286,031,51 3,013,77  27,77 mln  
PJP MAKRUM2,41 2,39 3,59  6,583,593,592,03 3,05  27,23 mln  
ATREM 1,48 0,74 0,46     6,091,02  9,79 mln  

Dywidenda - 2023 r.

 • W roku 2023 Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. wypłaci dywidendę 
  w wysokości 0,05 zł na akcję.
 • Grupa przeznaczy na ten cel łączną kwotę 3.768.146,60  zł.
 • Dzień nabycia prawa do dywidendy: 01.09.2023 r.
 • Termin wypłaty dywidendy: 15.09.2023 r.
Zgodnie z podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 02.06.2023 r. uchwałą w sprawie wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty, postanowiono o podziale zysku z akcjonariuszami.

W tym roku dywidendę wypłaca zarówno GK IMMOBILE, jak i Atrem oraz PJP Makrum.

Dywidenda - 2022 r.

 • W roku 2022 Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. wypłaciła dywidendę w wysokości 0,04 zł na akcję.
 • Grupa przeznaczyła na ten cel łączną kwotę 3.014.517,28  zł.
 • Dzień nabycia prawa do dywidendy: 09.09.2022 r.
 • Termin wypłaty dywidendy: 23.09.2022 r.
Po rocznej przerwie Grupa Kapitałowa IMMOBILE wraca do wypłaty dywidendy.

Dywidenda - 2020 r.

 • W roku 2020 Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. wypłaciła dywidendę w wysokości 0,02 zł na akcję.
 • Grupa przeznaczyła na ten cel łączną kwotę 1.507.258,64 zł.
 • Dzień nabycia prawa do dywidendy: 29.09.2020 r.
 • Termin wypłaty dywidendy: 13.10.2020 r.
W zatwierdzonym przed Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 29.06.2020 r., podziale zysku biorą udział wszyscy akcjonariusze Spółki z wyłączeniem akcji własnych będących w posiadaniu Spółki, tj. na dzień podjęcia uchwały 414.031 akcji.

Dywidenda - 2019 r.

 • W roku 2019 Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. wypłaciła dywidendę w wysokości 0,08 zł na akcję.
 • Grupa przeznaczyła na ten cel łączną kwotę 6.029.035,56 zł.
 • Dzień nabycia prawa do dywidendy: 24.09.2019 r.
 • Termin wypłaty dywidendy: 8.10.2019 r.
Uchwała dotycząca dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty została zaproponowana Walnemu Zgromadzeniu na wniosek akcjonariusza Rafała Jerzego. ZWZ Spółki, które odbyło się w dniu 25.06.2019 r. przegłosowało tę uchwałę pozytywnie, ustalając wypłatę czwarty rok z rzędu, w kwocie wyższej niż w latach ubiegłych.

Dywidenda - 2018 r.

 • W roku 2018 Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. wypłaciła dywidendę w wysokości 0,07 zł na akcję.
 • Grupa przeznaczyła na ten cel łączną kwotę 5.275.405,24 zł.
 • Dzień nabycia prawa do dywidendy: 07.09.2018 r.
 • Termin wypłaty dywidendy: 21.09.2018 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 08.06.2018 r. przegłosowało uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty pozytywnie, ustalając trzecią z kolei dywidendę w Spółce. Jej wartość z roku na rok wzrasta.
 

Dywidenda - 2017 r.

 • W roku 2017 Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. wypłaciła dywidendę w wysokości 0,06 zł na akcję.
 • Grupa przeznaczyła na ten cel łączną kwotę 4.521.775,92 zł.
 • Dzień nabycia prawa do dywidendy: 31.08.2017 r.
 • Termin wypłaty dywidendy: 30.09.2017 r.
Zgodnie z podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30.06.2017r. uchwałą nr 18 w sprawie wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty postanowiono dokonać wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego Spółki powstałego z niepodzielonych zysków lat ubiegłych. Jest to drugi rok z rzędu w historii spółki kiedy wypłacona zostanie dywidenda. Zgodnie z deklaracjami zarządu, spółka chciałaby zachować bieżącą politykę dywidendy w dłuższym okresie.

Dywidenda - 2016 r.

 • W roku 2016 Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. wypłaciła dywidendę w wysokości 0,05 zł na akcję.
 • Grupa przeznaczyła na ten cel łączną kwotę 3.643.147 zł.
 • Dzień nabycia prawa do dywidendy: 22.08.2016 r.
 • Termin wypłaty dywidendy: 12.09.2016 r.
Do tej pory zyski Spółka przeznaczała na rozwój Grupy. Ze względu na duże nadwyżki finansowe wygenerowane w poprzedzającym roku oraz chęć zainteresowania nowych akcjonariuszy, zaczęto rozważać wypłatę dywidendy. Po skonsultowaniu tego pomysłu z akcjonariuszami, którzy pojawili się na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, podjęta została uchwała zatwierdzająca wypłatę. Wkrótce planujemy określić szczegóły naszej polityki dywidendowej na kolejne lata.
Informacje zawarte na niniejszej stronie nie stanowią oferty kupna ani sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych ani usług inwestycyjnych oraz nie mogą być traktowane jako rekomendacja inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestor powinien zapoznać się z informacjami sporządzonymi przez danego emitenta.
Umów się na spotkanie