Konglomerat ułatwia rozwój w trudnym czasie – Grupa Kapitałowa IMMOBILE po raz kolejny poprawia przychody - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Konglomerat ułatwia rozwój w trudnym czasie – Grupa Kapitałowa IMMOBILE po raz kolejny poprawia przychody
Data publikacji: 29.11.2022

Notowana na GPW od 2007 roku Grupa Kapitałowa IMMOBILE dokonała podsumowania trzech kwartałów 2022 roku. Skonsolidowane przychody Grupy w tym okresie wyniosły 683,1 mln PLN, co oznacza wzrost o 287,4 mln PLN w stosunku do analogicznego okresu roku 2021.
We wszystkich segmentach operacyjnych, poza segmentem konsultingu i developingu, Grupa odnotowała wzrosty przychodów ze sprzedaży w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku 2021.Grupa osiągnęła zysk brutto na poziomie 15,3 mln PLN (w okresie porównawczym zysk brutto wyniósł 1,5 mln PLN). Za sam III kwartał 2022 roku Grupa osiągnęła zysk brutto w kwocie 11,3 mln PLN, natomiast w analogicznym okresie roku poprzedniego zysk ten wyniósł 3,6 mln PLN.
 
Za pierwsze trzy kwartały 2022 roku zysk netto GK IMMOBILE wyniósł 10,9 mln PLN, wobec straty netto 1,7 mln PLN w analogicznym okresie roku 2021. Zysk netto za III kwartał 2022 roku wyniósł 8,5 mln PLN, wobec zysku netto 1,6 mln PLN w III kwartale 2021 roku.
 
Reprezentujące sektor przemysłowy oraz sektor automatyki i elektroenergetyki spółki zależne Grupy – PJP Makrum S.A. oraz Atrem S.A. - zaprezentowały już wcześniej pozytywne wyniki finansowe.
 
Największy udział w przychodach Grupy miał segment budownictwa przemysłowego, który wniósł 208,8 mln zł (wzrost 156%); następnie przemysł, odpowiedzialny za nieomal 200 mln przychodów (+60% r/r). Kolejnym znaczącym segmentem było hotelarstwo z 98,4 mln zł. przychodów (7,5-krotny wzrost, z 13 mln w analogicznym okresie roku ubiegłego). Automatyka i elektroenergetyka zanotowała wzrost przychodów o 28,5%, do sumy 88,4 mln. Segment odzieżowy który dołączył w ubiegłym roku do Grupy, zakończył trzy kwartały z przychodem w wysokości 54,9 mln (wzrost o 11%). Nieznaczny wzrost do 2,7 mln zanotowano w sektorze najmu aktywów. Jedyną działalnością Grupy, która nie odnotowała wzrostu był consulting budowlany i developing, co wynika bezpośrednio z harmonogramu prac nad kolejnymi etapami trzech prowadzonych inwestycji deweloperskich. Nastąpił tu niewielki spadek o niecały 1 milion zł, do kwoty 30,1 mln.
 
‘Przyczyn stabilnego wzrostu w trudnej rzeczywistości gospodarczej upatrujemy się w sprawdzonym modelu zarządzania naszym konglomeratem i wzajemnej synergii prowadzonych działalności. Chcemy dalej się rozwijać, również poprzez kolejne akwizycje, m.in. w branży gastronomicznej, gdzie wychodzimy z atrakcyjną ofertą do restauratorów, którzy mają problem z utrzymaniem się na wymagającym rynku’ – mówi Rafał Jerzy, prezes zarządu Grupy Kapitałowej IMMOBILE. Więcej na temat wyników i planów tego konglomeratu usłyszeć można na kanale YouTube spółki, na którym każdorazowo po publikacji raportów finansowych, pojawia się ich szersze omówienie.