MAKRUM w Programie Wspierania Płynności - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

MAKRUM w Programie Wspierania Płynności
Data publikacji: 05.10.2012

W raporcie bieżącym z dnia 4 października spółka MAKRUM S.A. zawiadomiła, iż otrzymała komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3.10.2012 r. informujący o przystąpieniu Spółki do Programu Wspierania Płynności. Podjęte działania mają na celu zwiększenie obrotów akcjami Spółki oraz powrót MAKRUM S.A. do systemu notowań ciągłych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Obecnie w Programie bierze udział 139 emitentów.