Skup akcji własnych oraz rezerwy podatkowe - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Skup akcji własnych oraz rezerwy podatkowe
Data publikacji: 04.09.2013

Na pytania dotyczące skupu akcji własnych oraz rezerw na podatki odroczone odpowiadają Piotr Fortuna (dyrektor finansowy Grupy MAKRUM) oraz Agnieszka Wera (główna księgowa Grupy MAKRUM).MAKRUM zwiększa skup akcji własnych. Jakie są przyczyny takiej decyzji?Piotr Fortuna: Takie same, jak te, które sprawiły że w ogóle podjęliśmy decyzję o skupie. Wciąż uważamy wycenę akcji spółki za zbyt niską. Kwestia podniesienia progu z 25% do 50% dziennej wielkości obrotu akcjami jest teraz możliwa ze względu na przepisy i postanowiliśmy z tego skorzystać. Liczymy, iż będzie to pozytywny sygnał dla inwestorów.A jak rozumieć należy kwestię rezerw na podatki odroczone?Agnieszka Wera: W tym przypadku mówimy o kwestiach związanych z prawem księgowym. Rezerwa z tytułu podatku odroczonego wynosi 19 mln złotych. Na kwotę maja wpływ między innymi 2 zdarzenia: - przejecie IMMOBILE (13 mln) oraz przejecie Stoczni Pomerania (4 mln). Obecnie w księgach nieruchomości wyceniane są według wartości rynkowej, która jest znacznie wyższa niż pierwotna wartość księgowa. W związku z tym gdybyśmy sprzedawali nieruchomości osiągnęlibyśmy duży dochód, od którego musielibyśmy zapłacić podatek dochodowy. Pozycja bilansowa „rezerwy z tytułu podatku odroczonego” informuje ile podatku dochodowego należałoby zapłacić w przyszłości, gdybyśmy dokonali np. sprzedaży w/w nieruchomości.