Weź udział w WZA Grupy Kapitałowej IMMOBILE - najbliższe już 13 sierpnia - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Weź udział w WZA Grupy Kapitałowej IMMOBILE - najbliższe już 13 sierpnia
Data publikacji: 20.07.2015

W dniu 13.08.2015 o godz. 11:00, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A., na które Zarząd serdecznie zaprasza wszystkich akcjonariuszy.Odbędzie się ono w Hotelu Holiday Inn przy ul. Grodzkiej 36 w Bydgoszczy. Porządek obrad przewiduje:1. Otwarcie WZA

2. Wybór Przewodniczącego WZA.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

....a) zmiana artykułu 8, 9 i 10 Statutu;

....b) zmiana artykułu 35 Statutu;

7. Propozycje zmian w składzie Rady Nadzorczej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie WZA.

Na szczególną uwagę, jeśli chodzi o porządek obrad, zasługują punkty dotyczący zmiany statutu w zakresie możliwości umorzenia akcji oraz regulacji traktujących o wypłatach dywidendy. Mając świadomość szczególnego znaczenia tego typu zapisów dla naszych Akcjonariuszy, postanowiliśmy ponownie poddać je dyskusji. W tych oraz pozostałych tematach, które zostaną poruszone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, chcemy podjąć decyzje najbardziej korzystne dla Akcjonariatu oraz Spółki. Bierzemy po uwagę każdy głos oraz chętnie wymieniamy poglądy na istotne tematy. Dlatego serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu i aktywnego dzielenia się z nami swoimi opiniami.Każdy kto chciałby wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A., powinien zadeklarować chęć udziału w spotkaniu swojemu domowi maklerskiemu. Termin rejestracji na WZA upływa 28 lipca 2015. W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących zarejestrowania się, serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami.Wszystkich którzy już dziś chcieliby się zapoznać bliżej z planowanym przebiegiem oraz projektami Uchwał które będą omawiane na WZA, zapraszam do zapoznania się z poniższymi dokumentami:NWZA 13.08.2015 - Ogloszenie o Zwołaniu NWZANWZA 13.08.2015 - Projekty Uchwał