Wszystko zależy od sytuacji na rynku - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Wszystko zależy od sytuacji na rynku
Data publikacji: 31.07.2013

Rozmowa z Piotrem Fortuną, dyrektorem finansowym Grupy Kapitałowej MAKRUM.Jakie są bezpośrednie przyczyny rozwiązania umowy najmu powierzchni z siecią Tesco?Realizacja projektu centrum handlowego została zamrożona na początku tego roku. Decyzja ta podyktowana została obecną sytuacją na rynku nieruchomości komercyjnych oraz brakiem zadowalających ofert ze strony potencjalnych inwestorów. Rozwiązanie umowy z Tesco wyszło z naszej inicjatywy i zawarte zostało za zgodą i porozumieniem obu stron. Pozwoliło nam to uniknąć płacenia kar umownych, pokrywamy jedynie koszty poniesione przez Tesco zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.Czy mają Państwo potencjalnego najemcę, który zajmie miejsce Tesco? Na jakim etapie jest obecnie inwestycja?Jak już mówiłem wcześniej inwestycja została zamrożona. W tym momencie analizujemy różne, także alternatywne, koncepcje zagospodarowania tego terenu, za wcześnie jednak by mówić o szczegółach. W przypadku zainteresowania innych potencjalnych najemców rozważymy każdą propozycję. Nie wykluczamy także wznowienia rozmów z Tesco, jest to zależne od tego, jak sytuacja na rynku wyglądać będzie w przyszłości.
Tagi:
Other