Akcje Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. gwiazdą roku 2014? - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Akcje Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. gwiazdą roku 2014?
Data publikacji: 12.02.2015

Początek roku to tradycyjnie czas podsumowań dokonań roku poprzedniego. To czas, kiedy staramy się ocenić, co udało nam się w mijającym roku, a co nie. Które działania przyniosły dobre wyniki, a które słabe. Takie podsumowanie robiliśmy oczywiście również u nas wewnątrz spółki.Ocena naszych działań tamtego roku, to jednak nie tylko perspektywa nas samych, ale także naszych kontrahentów, klientów i inwestorów. Ta ostatnia grupa interesuje mnie osobiście najbardziej, dlatego poświęcę temu ten artykuł.Z punktu widzenia inwestorów najistotniejsza jest zmiana wartości akcji naszej spółki. W ciągu roku 2014 akcje GK Immobile SA zyskały 60% na wartości. 2 stycznia 2014 roku kosztowały jeszcze tylko 1,42 zł, a 30 grudnia 2014 roku już 2,27 zł. W porównaniu do głównego indeksu naszej giełdy WIG, którego wartość wzrosła o mniej niż 1%, taki wynik wypada całkiem dobrze i oznacza, że powinniśmy uplasować się w czołówce 459 spółek, które notowane są na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.Sprawdziliśmy notowania wszystkich spółek i stworzyliśmy ranking stóp zwrotu akcji notowanych na GPW w 2014 roku. Spośród 458 spółek, tylko w przypadku 20 stopa zwrotu przekroczyła 50%. Wśród nich znalazło się także Immobile. Pomijając Regnon, który jest spółką groszową, GK Immobile zajęło 13 miejsce pod względem stóp zwrotu w 2014 roku.Pozycja w rankinguNazwa spółkiCena zamknięcia 2 stycznia 2014Cena zamknięcia 30 grudnia 2014

Stopa zwrotu w 2014 roku

1

Regnon0,01 zł 0,04 zł300%
2Elzab

5,95 zł

16,30 zł

174%3Global Cosmed

2,53 zł

6,28 zł

148%4CPD SA

2,35 zł

5,50 zł

134%5Stalprodukt

189,61 zł

404,50 zł

113%6Cam Media

1,68 zł

3,42 zł

104%7Europejskie Centrum Odszkodowań

12,68 zł

25,50 zł

101%8Arctic Paper

2,50 zł

4,33 zł

73%9Talex

12,80 zł

21,80 zł

70%10Selvita

9,19 zł

15,10 zł

64%11Rainbow Tours

11,20 zł

18,35 zł

64%12Resbud

1,55 zł

2,52 zł

63%13Capital Partners

1,63 zł

2,62 zł

61%14Grupa Kapitałowa Immobile

1,42 zł

2,27 zł

60%15Korporacja Gospodarcza Efekt

8,21 zł

12,95 zł

58%16Makarony Polskie

3,80 zł

5,99 zł

58%17Novita

31,79 zł

48,99 zł

54%18Centrum Nowoczesnych Technologii

4,73 zł

7,29 zł

54%19Energa

15,14 zł

23,03 zł

52%20

Centrum Medyczne Enel-Med7,85 zł 11,80 zł

50%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych serwisu stooq.pl. Stopy zwrotu liczone od dnia 2 stycznia do 30 grudnia 2014 roku. W przypadku braku transakcji w pierwszym bądź ostatnim tygodniu roku, spółkę pomijano. Splity, prawa poboru i dywidendy odpowiednio przeliczono.


Tak dobry wynik został osiągnięty jest wynikiem dwóch składowych: dużo lepszych wyników finansowych, oraz rosnącego zainteresowania akcjami GK Immobile S.A.Przychody Grupy w trzech kwartałach zeszłego roku były o 25% większe niż w analogicznym okresie 2013 roku. W 2015 roku planujemy wzrost przychodów i rentowności we wszystkich branżach. Szczególnie dynamiczny wzrost planowany jest w naszej spółce deweloperskiej, która zakończy budowę dwóch bloków mieszkalnych, oraz rozpocznie budowę biurowca. Komentarz Prezesa spółki Immobile do wyników można znaleźć w ostatnim wydaniu pisma SII „Akcjonariusz” (str. 69): (http://www.sii.org.pl/static/img/008417/akcjonariusz-2014-5-short-linki.pdf).W 2014 roku nastąpił również ogólny wzrost zainteresowania akcjami naszej spółki. Na ostatnim WZA gościliśmy 43 akcjonariuszy, co jest liczbą nieosiągalną dla wielu spółek giełdowych. Należy podkreślić, że bardzo zależy nam na zbudowaniu szerokiego akcjonariatu złożonego z inwestorów indywidualnych, ponieważ jak pokazują różne badania, są oni najbardziej stabilnym akcjonariatem. Chcemy aby akcjonariusze mieli tak samo długoterminowe podejście do naszej działalności, jak ludzie, którzy pracują w spółce. W prasie branżowej pojawiło się kilka artykułów na nasz temat. Zależy nam na aktywnej komunikacji z inwestorami. Cały czas jesteśmy do dyspozycji naszych akcjonariuszy, którzy doceniają to lokując kapitał w akcje naszej Grupy. Z wszelkimi pytaniami, związanymi z naszymi akcjami, można kierować się do Pana Piotra Fortuny - p.fortuna@immobile.com.plOczywiście przeszłe stopy zwrotu nie gwarantują równie dobrego wyniku w roku obecnym, jednak pozwala nam to optymistycznie patrzeć w przyszłości i być pewnym, że zarząd nadal będzie skupiał się na tworzeniu wartości dla akcjonariuszy.Piotr KulessaSpecjalista ds. Rynku Kapitałowego