Atrem S.A. ze spodziewanym wzrostem przychodów za trzy kwartały - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Atrem S.A. ze spodziewanym wzrostem przychodów za trzy kwartały
Data publikacji: 11.10.2022

Atrem S.A., motywując swoją decyzję ułatwieniem bieżącej oceny sytuacji spółki przez rynek, po raz drugi opublikował szacunkowe przychody ze sprzedaży spółki, tym razem za III kwartały bieżącego roku. Są one ponad 25% wyższe niż przychody opublikowane po analogicznym okresie minionego roku.
Atrem podjął uchwałę w sprawie przekazywania do publicznej wiadomości szacunkowej wysokości przychodów ze sprzedaży za okres od 01 stycznia do 30 września 2022 roku. W raporcie bieżącym podano, że na podstawie danych z systemów rachunkowych, danych zarządczych oraz szacunków rozliczenia przychodów z tytułu umów (przychody z kontraktów rozliczanych w miarę upływu czasu), szacuje się, że przychody spółki w tym okresie mogą wynieść 86,16 mln zł. Oznaczałoby to 25,12% wzrost względem III kwartałów 2021 roku, kiedy Atrem wypracował 68,86 mln przychodów. Atrem, działający w segmencie automatyki i elektroenergetyki, w raportowanym okresie finalizował jedną z bardziej medialnych inwestycji. Spółka stała na czele konsorcjum realizującego Tłocznię Odolanów, jeden z elementów gazociągu Baltic Pipe. Współpracowała także w jego realizacji na odcinkach w miejscowościach Ciecierzyce, Lwówek i Przytoczna. Inwestycja ta, zgodnie z zapowiedziami, wystartowała po trzecim kwartale tego roku. W ostatnich miesiącach coraz częściej wskazuję się też na kompetencje jakimi wykazać się może ta spółka w uniezależnieniu energetycznym od Rosji. Wraz z Atremem, decyzję o publikacji szacunkowych wyników ze sprzedaży, podjęła jej spółka nadrzędna - Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.