Atrem - Tagi - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Tag: Atrem

Czym jest GPZ? Główny Punkt Zasilający i jego rola w transformacji energetycznej Polski

Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną stawia przed Operatorami Sieci Dystrybucyjnych konieczność gruntownej rozbudowy i modernizacji polskiego systemu dystrybucji i przesyłu. Bieżąca sytuacja gospodarcza przyśpiesza te kwestie, stąd akcentuje się potencjał Atremu w nadchodzącej transformacji energetycznej Polski.

Atrem S.A. z szacunkowymi wynikami za I półrocze - spodziewany wzrost przychodów

Atrem S.A., motywując decyzję ułatwieniem bieżącej oceny sytuacji swojej spółki przez rynek, opublikował szacunkowe przychody ze sprzedaży spółki za I półrocze bieżącego roku. Są one ponad 69% wyższe niż przychody opublikowane po analogicznym okresie minionego roku.

Dobra dywidenda w Atremie potwierdzona na WZA

Podczas walnego zgromadzenia Atrem S.A., które odbyło się 13 czerwca 2022 r., zapadła finalna decyzja o wypłacie przez spółkę dywidendy. Decyzji tej niecierpliwie oczekiwał rynek, gdyż tegoroczna dywidenda Atremu jest jedną z najwyższych na polskim parkiecie.

Atrem aktywny w transformacji energetycznej Polski. Omówienie wyników za I kwartał 2022

Zapraszamy na omówienie wyników I kwartału 2022 roku spółki ATREM S.A. przez jej prezesa Andrzeja Goławskiego oraz Mikołaja Jerzego.

Bardzo dobre wyniki Atremu w I kwartale 2022

Atrem S.A., działająca w branży automatyki i elektroenergetyki oraz realizująca kontrakty w zakresie OZE i gazownictwa, opublikowała wyniki za rok 2021. Przychody Spółki w I kwartale 2022 roku wyniosły 32,5 mln PLN, co oznacza wzrost o 15,8 mln PLN w stosunku do analogicznego okresu w 2021 roku (wzrost przychodów o 94%). EBITDA wyniosła 1,8 mln PLN.

UE pomoże uniezależnić się od Rosji. Czy skorzystają na tym takie spółki jak Atrem?

Komisja Europejska odpowiada na patową sytuację na globalnym rynku energetycznym. Szefowa KE Ursula von der Leyen przedstawiła zarys planu uniezależnienia się od Rosyjskich surowców, który zaangażować ma znaczne środki finansowe na wsparcie tego celu. Czy beneficjentami tej sytuacji będą także polskie spółki sektora energetycznego i pokrewnych?

Atrem S.A. zaprasza na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 13.06.2022 r.

Atrem podpisał z Wodami Polskimi umowę o wartości 160 mln zł netto

Atrem wykona systemy ochrony dla Metra Warszawskiego.

Atrem wybrany do realizacji projektu za prawie 200 mln złotych