ATREM S.A. ze wzrostem przychodów o 29%. Portfel zamówień na 450 mln zł - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

ATREM S.A. ze wzrostem przychodów o 29%. Portfel zamówień na 450 mln zł
Data publikacji: 22.03.2024

Spółka ATREM opublikowała sprawozdanie finansowe za miniony rok. Przychody wyniosły 142,4 mln zł i tym samym wzrosły o 31,7 mln PLN (28,6%). Zysk netto wyniósł 6 mln zł. Zarząd rekomenduje wypłatę 4,5 mln zł dywidendy. Uwagę zwraca wysoki portfel zamówień.
 Przychody wyniosły 142,4 mln zł. Spółka osiągnęła zyski na każdym kolejnym szczeblu działalności, co ostatecznie przełożyło się na wypracowanie zysku netto na poziomie 6 mln. Wskaźnik EBITDA wyniósł 10,9 mln zł. Spółka wygenerowała zysk z działalności operacyjnej na poziomie 8,8 mln PLN wobec zysku 4,6 mln zł w roku 2022.  

Zarząd będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy z osiągniętego zysku w 2023 roku w kwocie 4,5 mln zł.

- Zgodnie z wcześniejszymi raportami, skupiliśmy się na konsekwentnej poprawie rentowności na kontraktach i polepszeniu pozycji finansowej przedsiębiorstwa – napisał w liście do akcjonariuszy prezes Andrzej Goławski. Podkreślił, że model funkcjonowania pozwala minimalizować ryzyko niekorzystnego wpływu rosnących stóp procentowych, które mają wpływ na koszty działalności przedsiębiorstwa. Stabilna sytuacja finansowa umożliwia kreowanie polityki w zakresie zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne, gdy jest to uzasadnione ekonomicznie, a nie wtedy, gdy jest to konieczne.
- Miniony rok zakończyliśmy z sukcesem, wzmacniając naszą pozycję na rynku budownictwa w segmentach automatyka i elektroenergetyka, dzięki zbudowaniu historycznie wysokiego w swojej 25-letniej historii portfela zamówień – mówi Andrzej Goławski.
 
Spółka aktywnie uczestniczy w tworzącym się właśnie rynku produkcji biometanu w Polsce. ATREM S.A. podpisała w 2023 roku warunkowe umowy w dwóch różnych lokalizacjach na zakup nieruchomości, przeznaczonych na wybudowanie takich instalacji. Trwa przygotowanie niezbędnej dokumentacji do uzyskania stosownych decyzji administracyjnych i realizacji tych inwestycji. Model finansowania inwestycji powstaje we współpracy z Grupą Kapitałową IMMOBILE, większościowym akcjonariuszem Spółki ATREM. - Zgodnie z planem chcemy być gotowi do podjęcia decyzji o rozpoczęciu pierwszej realizacji w 2025 roku – mówi Goławski.
 
Kwota kontraktów pozostałych do realizacji na dzień koniec 2023 roku wyniosła 449,3 mln zł. Największy na to wpływ miał zawarty w ramach konsorcjum z SEEN Technologie Sp. z o.o., kontrakt z PKN Orlen na wykonanie instalacji pomocniczych na potrzeby realizacji projektów rozwojowych w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku. Większa intensywność prac Spółki ATREM przypada na drugą połowę 2024 roku i kolejne okresy.