Atrem wybrany do realizacji projektu za prawie 200 mln złotych - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Atrem wybrany do realizacji projektu za prawie 200 mln złotych
Data publikacji: 07.04.2022

W minionym tygodniu Atrem S.A. poinformował o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Atremu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, na wykonanie zadania pn: „Modernizacja i wdrożenie systemów pomiarów hydrologicznych, sterowania i teletechnicznych na obiektach hydrotechnicznych RZGW Kraków i RZGW Wrocław”. To zadanie z segmentu automatyki, która obok elektroenergetyki, jest jedną z dwóch podstawowych działalności Atrem S.A.
Atrem konsekwentnie realizuje strategię umacniania pozycji w swoich dwóch podstawowych segmentach działalności. Cieszę się, że tym razem zaufały nam Państwowe Gospodarstwa Wodne Wody Polskie i wybrały konsorcjum T4B Sp. z o.o. i Atrem S.A. do realizacji tego bardzo interesującego i odpowiedzialnego zarazem zadania - komentuje Andrzej Goławski, prezes zarządu Atrem S.A.
 Wynagrodzenie Konsorcjum ujęte w ofercie Konsorcjum wynosi 157.597.571,73 zł netto, tj. 193.845.013,23 zł brutto. Wartość prac Emitenta ujęta w ofercie Konsorcjum wynosi około połowy wartości prac Konsorcjum.
 
Wartość kontraktu to około 194 mln zł brutto, a udział Atrem został wstępnie określony na 50% wartości. Ostateczny podział zadania pomiędzy Partnerami nastąpi do czasu podpisania Kontraktu, które jest planowane w terminie do 28 dni od momentu wyboru. Bardzo dziękuję zespołom T4B i Atrem za efektywną współpracę w toku przygotowywania tej oferty – dodaje prezes Goławski.
 
To nie jedyny ciekawy kontrakt o jakim poinformowała spółka w ostatnim czasie. Kilka dni wcześniej poinformowano o wyborze oferty Atremu przez Metro Warszawskie Sp. z o.o. na dostawę i montaż Systemu Ochrony Tunelu na 34 stacjach I, II linii metra i STP Kabaty. Wartość prac ujęta w ofercie spółki to 10.576.770,00 zł brutto.
 
Do innych ciekawych inwestycji w jakie zaangażowana jest spółka należy m.in. budowa Tłoczni Odolanów, gdzie spółka występuje w roli lidera konsorcjum oraz kilka pomniejszych projektów powiązanych z Baltic Pipe. Atrem realizuje także kontrakty z zakresu energetyki i jest jedną ze spółek, które mogą odegrać istotną rolę w poprawie bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz uniezależnienia od rosyjskiego gazu. Obie kwestie są w kontekście bieżących wydarzeń gospodarczych priorytetowe i mocno akcentowane przez rządzących, a dotyczą sektorów z których Atrem się wywodzi. Jedną z przewag konkurencyjnych Atremu jest także posiadanie kompetencji i odpowiednich poświadczeń bezpieczeństwa, które umożliwiają realizacje dla przemysłu wojskowego.
 
Realizacje dla przemysłu wojskowego nie są w spółce nowością, od zawsze towarzyszyły Atremowi i są realizowane w segmencie elektroenergetyki. Mamy w tym zakresie dość unikatowe zasoby i jest to dużą przewagą konkurencyjną Atremu – mówi Andrzej Goławski.