CDI inżynierem kontraktu w nowej fabryce Klaus Borne - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

CDI inżynierem kontraktu w nowej fabryce Klaus Borne
Data publikacji: 29.11.2012

CDI Konsultanci Budowlani pełni funkcje Inżyniera Kontraktu przy budowie hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym w Gorzowie Wlkp. dla Klaus Borne Fabryka drzwi Sp. z o. o. Powierzchnia użytkowa hali produkcyjno-magazynowej z pomieszczeniem socjalno-biurowym wynosi ponad 17 tys. m2

Inwestycja kosztować będzie 60 mln złotych.CDI prowadzi nadzór inwestorski nad branżą ogólnobudowlaną, instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi. Inwestycja polega na budowie „pod klucz” hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym z infrastrukturą techniczna wewnętrzną i zewnętrzną oraz obiektami towarzyszącymi wraz z uzyskaniem pozwolenia naużytkowanie dla KLAUS BORNE FABRYKA DRZWI SP. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim według formuły „zaprojektuj i wybuduj”.