Czat PJP Makrum S.A. i Strefy Inwestorów - zapis - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Czat PJP Makrum S.A. i Strefy Inwestorów - zapis
Data publikacji: 25.05.2022

Prezentujemy zapis czatu Piotra Szczeblewskiego, prezesa zarządu Grupy Przemysłowej PJP MAKRUM S.A. z czytelnikami portalu Strefa Inwestorów. Czat odbył się po publikacji wyników spółki za I kwartał.
Piotr Szczeblewski 12:01 Dzień dobry, witamy na czacie PJP Makrum S.A. i zapraszamy do zadawania pytań! GrupaAzoty 12:03 "PJP Makrum otrzymał od spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" wezwanie do zapłaty łącznie ok. 23 mln zł tytułem m.in. kary wynikającej z umowy oraz odszkodowania".Od czasu publikacji tego komunikatu, można zauważyć duży spadek cen akcji. Jako inwestor chciałbym zapytać o więcej szczegółów, czy postępowanie nadal trwa, jaki zapowiada się jego finał.Pozdrawiam Piotr Szczeblewski 12:03 Jak napisaliśmy w komunikacie z dnia 30.12.2021, zarządowi spółki nie są znane wszystkie podstawy roszczenia zamawiającego. Niemniej mając na uwadze fakt, że wezwanie do zapłaty dotyczy roszczenia gwarancyjnego zmawiającego związanego z przedmiotem w/w umowy, które zostało przez spółkę odrzucone w całości, zdaniem spółki wezwanie do zapłaty zamawiającego jest bezzasadne. WyspiańskiD 12:06 W raporcie pojawiła się informacja, że realizowane kontrakty budowlane gwarantują przychód rzędu +/-200mln. Czy jest to mur, czy/ o ile można go przebić? Czy wbrew otoczeniu gospodarczemu w budownictwie przemysłowym będzie trwać dobra koniunktura? Piotr Szczeblewski 12:06 Pozyskane projektu budowlane gwarantują przychód w tym roku powyżej 200 mln. Spółka posiada moce produkcyjne pozwalające pozyskać kolejne projekty z realizacją na ten rok. Potencjał firmy jest wyższy. Spółka dostosowuje się do koniunktury na rynku zamówień. Projprzem Budownictwo jest mniej aktywna w branży budownictwa mieszkaniowego, głównym celem jest budownictwo przemysłowe, gdzie w dalszym ciągu widzimy możliwość pozyskiwania projektów logistycznych, hal fabrycznych, infrastruktury, itp. fundamentalny 12:08 Jak zarząd zapatruje się na perspektywy w sektorze budownictwa przemysłowego w roku 2023? Czy zauważalne jest jakieś spowolnienie? Piotr Szczeblewski 12:08 Odpowiedź na pytanie analogicznie jak w pytaniu wyżej. WyspiańskiD 12:09 Jaki jest Pana komentarz na to co ostatnio się zadziało z kursem? Co wg Pana jest tego powodem? P.S.Życzę odbicia po tak dobrych wynikach:) Piotr Szczeblewski 12:09 Obecny kurs nie odpowiada wartości firmy. Jest on związany z obecną, światową koniunkturą. W oczach Zarządu jest mocno niedoszacowany liczymy, że poprawi się to po opublikowanych wynikach. Gość 12:10 Z czego Pana zdaniem wynika tak niska historycznie wycena spółki? Piotr Szczeblewski 12:10 Odp jak wyżej. JK 12:11 Czy przewidziana jest zmiana w systemie płacowym dla pracowników przemysłowych? Piotr Szczeblewski 12:11 Spółka bieżąco analizuje sytuację na rynku pracy oraz dostosowuje warunki zatrudnienia do obecnej koniunktury. Spółka prowadzi ten proces na bieżąco. Adam 12:17 Kiedy spółka może powrócić do wyników na poziomie zysku operacyjnego z czasów przed pandemią (2019 r.)? Piotr Szczeblewski 12:17 Stabilna sytuacja na rynku sprzyja osiąganiu wyższych marż, dlatego mamy nadzieję, że sytuacja związana z wojną w Ukrainie, w krótkim czasie zakończy się lub się ustabilizuje. Akcjonariusz długoterminowy 12:21 Dzień dobry , przesyłam pytania do zarządu PJP Makrum ;1. Segment przeładunków ;Czy w oparciu o dynamikę sprzedaży w 1 kwartale 2022 i podane informacje o wysokiej dynamice sprzedaży w kolejnych miesiącach 2022 r (info podane w vodcaście grupy GKI - PJP Makrum 20.05.2022r ) , oraz uwzględniając aktualna sytuację rynkowa i popyt zgłaszany przez kontrahentów , zarząd przewiduje w segmencie przeładunków , że dynamika sprzedaży w w całym 2022 r , może być nawet wyższa niż w 1 kwartale 2022 r - i jakiego poziomu dynamiki sprzedaży w tym segmencie możemy oczekiwać w 2022 r ? Piotr Szczeblewski 12:21 Od roku 2021 rozpatrujemy systemy przeładunkowe w segmencie produkcji przemysłowej.Na dynamikę sprzedaży w pierwszym kwartale miała wpływ ilość pozyskanych zamówień w roku 2021 z realizacją na rok 2022, dodatkowo w tych okresach mieliśmy do czynienia ze wzrostem cen naszych produktów. Przewidujemy stabilizację tego procesu w kolejnych okresach. Ilość pozyskanych zamówień na 2 i 3 kwartał jest wystarczająca. Jesteśmy w trakcie pozyskiwania zamówień na 4 kwartał 2022 i początek 2023. Akcjonariusz długoterminowy 12:26 2.Czy i kiedy w 2022 r w segmencie przeładunków ( szerzej w segmencie przemysłowym) nastąpi poprawa rentowności sprzedaży ( % - procentowa ) i uzyskiwanych wyników ( tj.zysk brutto i zwłaszcza operacyjne - tj. po uwzględnieniu kosztów sprzedaży i ogólnych ) przynajmniej do takiego poziomu procentowego jak z roku 2021 , tak żeby wyniki operacyjne w tym segmencie rosły przynajmniej w takim samym tempie / tj. proporcjonalnym / do wzrostu przychodów ze sprzedaży ? Piotr Szczeblewski 12:26 Spadek rentowności tego segmentu wiązał się z bardzo dużą podwyżką cen stali (wcześniej nieodnotowywaną) oraz innych materiałów i komponentów, przerwanych łańcuchów dostaw. Priorytetem było zachowanie ciągłości produkcji. Od listopada odnotowywaliśmy stabilizację – poprawę rentowności, którą przerwała wojna Rosji w Ukrainie – ponowny wzrost cen materiałów podstawowych i komponentów. Mamy nadzieję, że sytuacja ta w krótkim okresie się ustabilizuje, co będzie wiązało się z poprawą rentowności. Akcjonariusz długoterminowy 12:29 3. Segment budownictwa przemyslowego ;Jak zarząd widzi i ocenia sytuację rynkowa i tendencje jesli chodzi o poziom i dynamikę sprzedazy segmentu budownictwa przemysłowego w 2022 r i zwłaszcza w perspektywie 2023 r ? Czy możemy oczekiwać w 2023 r ,że nie będzie to kolejny, cykliczny - (18 miesieczny "dołek") i przynajmniej ustabilizowania poziomu przychodów na poziomie nie niższym niż szacowany w 2022 r - tj ok 220 - 250 mln i rentowności operacyjnej tego segmentu w 2022r i w 2023 r na poziomie ok 3 - 3,5 % ? Piotr Szczeblewski 12:29 Zarząd również zauważa cykliczność w sprzedaży segmentu budownictwa. Rok 2022 oceniamy dobrze. Obecnie trwa proces pozyskiwania budów na przyszły rok, który potrwa co najmniej do końca roku. Pod koniec roku 2022 będziemy mogli bardziej precyzyjnie wypowiedzieć się na temat posiadanego portfela zamówień na rok 2023. Adam 12:35 Jakie są plany rozwoju na najbliższe kwartały? Piotr Szczeblewski 12:35 Spółka chce rozwijać obszary już istniejące, w związku z tym będziemy dążyć do optymalizacji rozwoju i poprawy marżowości w tych obszarach. Adam 12:37 Czy zarząd publikuje prognozy albo chociaż informacje o spodziewanym utrzymianiu/wzroście/spadku parametrów finansowych i wskaźników? Piotr Szczeblewski 12:37 Działając zgodnie z polityką firmy, zarząd nie publikuje prognoz. JK 12:39 Czy w grupie przemysłowej PJP Makrum przewidziane są jakieś działania mające na celu zmianę jak dla mnie starego systemu przydzielania pensji pracownikom przemysłowym? A co za tym idzie Czy przewidziane są podwyżki płac w tym sektorze? Piotr Szczeblewski 12:39 Odpowiedź na analogiczne pytanie powyżej. Gość 12:42 Jak Pan ocenia perspektywy spółki na lata 2022-2023, biorąc pod uwagę prognozowane spowolnienie gospodarcze w Polsce i na świecie? Piotr Szczeblewski 12:42 Rok 2023 będzie dla nas wyzwaniem. Obecnie pozyskujemy zamówienia i projekty na rok 2023. Ilość zapytań dotyczących tego okresu świadczy, że zapotrzebowanie klientów na nasze produkty cały czas jest wysokie. Gość 12:43 Który segment biznesu ma Pana zdaniem obecnie największy potencjał wzrostu? Piotr Szczeblewski 12:43 Największy procentowo potencjał widzimy w części segmentu produkcji przemysłowej, która związana jest z wyposażeniem magazynów. W linii przeładunków i parkingów, zmodernizowany zakład pozwala myśleć o stabilnym wzroście sprzedaży. Więcej na ten temat powiedziałem w vodcaście wynikowym: https://www.youtube.com/watch?v=aXKFarfSgG4 Gość 12:45 W całym segmencie ecommerce widać spowolnienie w ciągu ostatniego roku. Czy to odbija się jakoś na dynamice jeśli chodzi o budowę magazynów, a co za tym idzie na zamówienia jeśli chodzi o segment przeładunkowy PJP? Piotr Szczeblewski 12:45 W I kwartale 2022 odnotowaliśmy bardzo znaczące zwiększenie wpływu zamówień na systemy przeładunkowe. Sytuacja zmieniła się od momentu wybuchu wojny w Ukrainie, jej konsekwencją była niepewność i spadek ilości zamówień. Obecnie, po upływie 3 miesięcy, sytuacja zaczyna wracać do poziomu roku 2021. Gość 12:47 Czy rozważacie skup akcji albo wezwanie w związku z taką wyceną? Piotr Szczeblewski 12:47 Zarząd nie ma planów związanych ze skupem. grzegorzek 12:49 Czy spółka nie zamierza nabywać akcji własnych po tak zaniżonym kursie? Piotr Szczeblewski 12:49 Zarząd nie ma planów związanych ze skupem. Gość 12:49 Czy biorąc pod uwagę aktualną cenę akcji, Pan lub inne osoby z zarządu albo GK Immobile myślicie o zakupie akcji z rynku? Piotr Szczeblewski 12:49 Każdy podejmuje decyzje inwestycyjne indywidualnie. W mojej ocenie cena na dziś wydaje się niedoszacowana, ale każdy powinien postarać się samodzielnie wycenić wartość spółki. Z 12:50 Czy mozna oczekiwać poprawy rentowności operacyjnej w segmencie przeładunków przynajmniej do poziomu % z roku 2021 , tak zeby wynik operacyjny segmentu rósł przynajmniej proporcjonalnie do wzrostu przychodów w tym segmencie ? Piotr Szczeblewski 12:50 Odpowiedź na analogiczne pytanie została udzielona wyżej. Tom 12:51 Jak Pan Prezes ocenia perspektywy sprzedaży systemów parkingowych MODULO w tym roku? Piotr Szczeblewski 12:51 Oceniamy, że ilość sprzedanych systemów parkingowych w 2022 roku będzie wyższa niż w roku 2021. Gość 12:53 Jak przebiega rozwój systemów parkingowych Modulo? Kiedyś były plany debiutu na giełdzie, czy to wciąż możliwe? Piotr Szczeblewski 12:53 Systemy parkingowe z punktu widzenia technicznego zostały dopracowane i zoptymalizowane. Modulo posiada bogatą paletę rozwiązań parkingowych dla deweloperów i klientów indywidualnych. Modulo będzie rozwijało się w ramach Grupy PJP Makrum, pozostając częścią spółki Promstahl Sp. z o.o. Gość 12:55 Jak duży wpływ na spółkę miał wzrost cen energii elektrycznej? Jaki może mieć wpływ w przyszłości? Piotr Szczeblewski 12:55 Energia elektryczna jest istotna, jednak jej udział w naszych kosztach nie jest tak znaczący, ponieważ w produkcji wykorzystujemy technologie mniej energochłonne. W konsekwencji nasza spółka nie jest w dużym stopniu wrażliwa na zmiany cen energii (poniżej 2% kosztów wytworzenia). Z 12:57 Jaka dynamika sprzedaży w segmencie przeładunków , jest możliwa do osiągnięcia w calym 2022 r ? Piotr Szczeblewski 12:57 Planowane jest osiągnięcie lepszej dynamiki sprzedaży w roku 2022. Istotnym jest pozyskanie zamówień na ostatni kwartał tego roku. Zapewnienie portfela zamówień pozwoliłoby na uzyskanie lepszych marż. Potwierdzenie to uzyskamy na koniec trzeciego kwartału. KR 12:59 Co z dywidendą z PJP za 2021 rok? Jak wygląda ta kwestia? Piotr Szczeblewski 12:59 Zarząd nie rekomenduje wypłaty dywidendy za rok 2021, ale ostateczna decyzja pozostaje do podjęcia przez walne zgromadzenie akcjonariuszy. Gość 13:03 1. Jak Pan ocenia ogólny poziom zadłużenia spółki? Jaka jest jego struktura Piotr Szczeblewski 13:03 W celu zapoznania się ze strukturą zadłużenia, zapraszam do lektury SSF i JSF za rok 2021 i I kwartał 2022. Poziom zadłużenia nie budzi niepokoju zarządu, jednakże dostrzegamy wzrost obciążeń z uwagi na rosnące stopy %. grot 13:03 Jakie jest zainteresowanie powierzchnią ( czy to są małe czy duże powierzchnie) Piotr Szczeblewski 13:03 Proszę o sprecyzowanie pytania Gość 13:04 2. Jak duży wpływ na koszty finansowe ma wzrost stóp procentowych o 1 pp? Piotr Szczeblewski 13:04 Zgodnie z informacją znajdującą się na 80 stronie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 r., jest to 111 tysięcy zł w skali roku. Gość 13:09 Jak duży udział w przychodach spółki miały konktrakty na rynek rosyjski, białoruski, czy ukraiński? O ile to może spaść w aktualnym kwartale? Piotr Szczeblewski 13:09 Udział w przychodach był marginalny/ niezauważalny. Nie wpłynie to na wyniki. Gość 13:12 3. Czy rozważacie oddłużanie spółki, przy takim poziomie stóp? Piotr Szczeblewski 13:12 Zarząd na bieżąco monitoruje poziom zadłużenia. Jego wzrost lub spadek będzie związany z potrzebami rozwojowymi spółki. Gość 13:14 Ostatnio pojawia się coraz więcej zapowiedzi o zwiększeniu wydobycia węgla, zarówno w Polsce i na świecie. Czy w segmencie maszyn macie jeszcze na to moce przerobowe, czy możecie na tym trendzie jakoś skorzystać w najblizszych latach? Piotr Szczeblewski 13:14 Makrum nie specjalizowało się w maszynach do przerobu węgla kamiennego, koncentrowaliśmy się na innych surowcach, ale mamy nadzieję, że ogólnie pobudzi to zapotrzebowanie całej branży na maszyny Makrum w przyszłości. grot 13:15 Jakie jest zainteresowanie powierzchnią ( czy to są małe czy duże powierzchnie) mam na myśli zainteresowanie dużych podmiotów Polskich czy zagranicznych lub są to średnie firmy ( średnia kapitalizacja) ze względu na sytuację za wschodnia granicą. Piotr Szczeblewski 13:15 Jeżeli pytanie dotyczy powierzchni magazynowych, to spodziewamy się w przyszłości większego zainteresowania tego rodzaju budynkami we wschodniej części Polski, ale należy pamiętać, że od momentu podjęcia pewnych decyzji inwestycyjnych, do uzyskania pozwoleń na budowę i realizacji, może minąć nawet kilka lat. Piotr Szczeblewski 13:17 Bardzo dziękujemy za udział w czacie i liczne pytania.  Zapraszamy także do obejrzenia omówienia wyników 1Q2022: https://www.youtube.com/watch?v=aXKFarfSgG4 oraz śledzenia kanału Youtube Grupy Kapitałowej IMMOBILE, na której regularnie pojawiają się także materiały dotyczące Grupy Przemysłowej PJP Makrum S.A.