Czy Grupa Kapitałowa IMMOBILE to spółka na lata? - wywiad z Remigiuszem Iwanem - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Czy Grupa Kapitałowa IMMOBILE to spółka na lata? - wywiad z Remigiuszem Iwanem
Data publikacji: 07.02.2023

W rozmowie z Remigiuszem Iwanem dla Portalu Analiz, Mikołaj Jerzy omówił bieżącą sytuację Grupy Kapitałowej IMMOBILE oraz wizję jej rozwoju. Opowiadał kolejno o działalności wszystkich sektorów tego konglomeratu, a także odpowiedział na pytanie 'czy GKI jest spółką na lata?'.
W rozmowie która pojawiła się na kanale YouTube Portalu Analiz, poruszono m.in. takie tematy jak wpływ pandemii na hotele, synergie wewnątrz segmentów i między nimi, historyczne i nowe akwizycje, marże, strategie i inne kwestie, które wyjaśniają dlaczego Grupa Kapitałowa IMMOBILE uważa działalność w rozbudowanym konglomeracie za odpowiedni model funkcjonowania w obecnej, trudnej rzeczywistości gospodarczej.

Spis treści: 00:00 Wstęp 03:55 Segment Hotele 21:00 PJP MAKRUM: Przemysł 28:05 PJP MAKRUM: Budownictwo przemysłowe 32:00 PJP MAKRUM: Przeładunki 37:40 PJP MAKRUM: Maszyny krusząco - mielące 41:30 Atrem 59:00 Quiosque 01:10:54 Developing 01:17:30 CDI - dalszy rozwój 01:18:25 Podsumowanie 01:19:25 Czy GK IMMOBILE jest spółką "na lata"?