Dobre wyniki PJP Makrum. Stabilna produkcja, spadek w budownictwie - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Dobre wyniki PJP Makrum. Stabilna produkcja, spadek w budownictwie
Data publikacji: 21.11.2023

Grupa Przemysłowa PJP Makrum S.A. opublikowała wyniki za trzy kwartały tego roku. Spółka wykazała stabilne przychody z produkcji przemysłowej i niższe, wynikające z harmonogramu zadań, wpływy z budownictwa przemysłowego.
Przychody netto PJP Makrum ze sprzedaży za 9 miesięcy 2023 r. wyniosły 312 mln PLN i były niższe o 100,7 mln PLN, tj. 24,4%, w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2022 r. Grupa odnotowała zysk netto na poziomie 11,6 mln PLN. W analogicznym okresie 2022 r. wyniósł 14,8 mln zł.

Najważniejszym przychodowo produktem pozostają systemy przeładunkowe. W okresie od 1 stycznia do 30 września 2023 roku przychody ze sprzedaży tej linii produktów osiągnęły wartość 167,6 mln PLN i były niższe o 3,4 mln PLN tj. 2% niż w analogicznym okresie 2022 roku. Sprzedaż produktów tego segmentu do klientów docelowych odbywa się za pośrednictwem spółek zależnych (PROMStahl GmbH, PROMStahl Sp. z o.o., PROMStahl LTD) oraz bezpośrednio ze spółki dominującej.

Największy wzrost odnotowano w linii produktowej platform parkingowych MODULO. Na przestrzeni trzech kwartałów Grupa odnotowała sprzedaż platform w wysokości 20,8 mln PLN, co oznacza wzrost o 10,1 mln PLN, tj. 94,5% w porównaniu do okresu analogicznego w 2022 roku.
 Wzrosła również sprzedaż linii produktów wyposażenia magazynów:  o 5,5 mln PLN – tj. 40,8 % rok do roku. Sprzedaż maszyn MAKRUM w raportowanym okresie osiągnęła poziom 10,1 mln PLN i była o 1,3 mln PLN, tj. 15%, wyższa.Powyższe linie produktowe składają się na 220 milionów przychodów w segmencie produkcji przemysłowej, z czego 147 mln to sprzedaż eksportowa. Główne rynki zbytu to Niemcy, Wielka Brytania, Francja i Niderlandy.
 
W drugim wyodrębnionym segmencie Grupy – budownictwie przemysłowym, sprzedaż wyniosła 92,4 mln PLN, co stanowiło spadek o ponad 116 mln PLN, w stosunku do analogicznego okresu 2022 roku. Znaczna zmiana poziomu przychodów segmentu jest konsekwencją harmonogramu realizacji i zawierania kontraktów. Większość kontraktów realizowanych w poprzednich okresach zamknięta została jeszcze w 2022 roku, na pierwszy kwartał 2023 przypadły tylko końcowe fazy prac na kilku kontraktach. Kolejne kontrakty były zawierane sukcesywnie od początku 2023 roku i na dzień publikacji sprawozdania wartość pozostała do realizacji wynosi około 195 mln PLN.
 
W raportowanym okresie Grupa przejęła dwie spółki. Do PJP Makrum dołączyły: QDS24 Sp. z o.o. oraz Inicjatywa Północno-Zachodnia „PW” Sp. z o.o., które rozszerzyły dotychczasową działalność (wózki widłowe), bądź wzbogaciły ją o nowy produkt (drzwi uchylno-przesuwne).