Dobry moment na lepsze przychody - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Dobry moment na lepsze przychody
Data publikacji: 25.03.2013

Piotr Fortuna, dyrektor finansowy Grupy MAKRUM, był gościem GPW Media. Fortuna omówił wyniki finansowe spółki uzyskane w 2012 roku oraz opowiedział o procesach restrukturyzacyjnych, które zawsze w Grupie na przestrzeni ostatnich lat. Pełną rozmowę można obejrzeć pod poniższym linkiem:http://gpwmedia.pl/entries/6614/