Sektor Przemysłowy - Tagi - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Tag: Sektor Przemysłowy

Realizacja 29 systemów Modulo Stacker w Krakowie

Piotr Szczeblewski odpowiada na pytania o PJP Makrum - wyniki I półrocza

Zapraszamy na omówienie sprawozdania finansowego Grupy Przemysłowej PJP Makrum S.A. za I półrocze 2022 roku, przez prezesa zarządu Piotra Szczeblewskiego.

Duże wzrosty we wszystkich segmentach i liniach produktowych PJP Makrum w I półroczu

Poznaliśmy wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PJP MAKRUM S.A. za I półrocze 2022 r. Skonsolidowane przychody za ten okres wyniosły 262,9 mln PLN, EBITDA 10,4 mln PLN, a zysk netto 5,7 mln PLN.

Czy rok 2022 będzie rekordowym dla PJP MAKRUM? Grupa Przemysłowa publikuje szacunkowe przychody

Grupa Przemysłowa PJP Makrum S.A. po raz pierwszy postanowiła ujawnić szacunkowe dane ze sprzedaży w I półroczu 2022 roku, jeszcze przed publikacją raportu okresowego. Spółka poinformowała o podjęciu uchwały w tej sprawie w raporcie bieżącym, w którym przekazała najświeższe dane finansowe. Zgodnie z nimi, przychody Grupy w I półroczu wzrosły do 262,34 mln zł (+113% r/r).

Omówienie wyników PJP Makrum S.A. - zadaj pytanie Piotrowi Szczeblewskiemu

Omówienie wyników Atrem S.A. za I półrocze 2021 r. – cotygodniowy vodcast Grupy Kapitałowej IMMOBILE

Wyniki Atrem S.A. za I półrocze 2021 roku

Zielona rewolucja w polskiej energetyce

Zmiany organizacyjne w spółkach sektora przemysłowego

Ważny etap realizacji rozbudowy Tłoczni Gazu Odolanów z udziałem Atrem, PJP Makrum i Projprzem Budownictwo