Wyniki - Tagi - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Tag: Wyniki

Wstępne przychody Atrem S.A. za trzy kwartały bieżącego roku

Atrem S.A., tak jak jej spółki powiązane - Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. oraz PJP Makrum S.A., dokonała publikacji wstępnych, szacunkowych przychodów za 9 miesięcy bieżącego roku.

PJP Makrum ujawnia szacunkowe przychody za trzy kwartały

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji szacunkowej wysokości śródrocznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży przed publikacją sprawozdania finansowego za ten okres z uwagi na transparentną politykę informacyjną

Publikacja wstępnych przychodów Grupy Kapitałowej IMMOBILE za III kwartały

Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. opublikowała szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży za okres trzech pierwszych kwartałów 2023 roku. Zakładają one, że większość sektorów działalności Grupy zwiększyła wartość sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu minionego roku.

Grupa Kapitałowa IMMOBILE prezentuje szacunkowe wyniki za I półrocze '23

Zarząd spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. poinformował o podjęciu uchwały w sprawie przekazywania do publicznej wiadomości szacunkowej wysokości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy, za okres od 01-01 do 30-06- 2023 roku.

Wyniki pierwszego kwartału w Grupie Kapitałowej IMMOBILE S.A.

Grupa Kapitałowa IMMOBILE dokonała publikacji wyników finansowych za I kwartał 2023. Skonsolidowane przychody Grupy w pierwszym kwartale 2023 roku wyniosły 175,2 mln PLN, co oznacza wzrost o 3,7 mln PLN, w stosunku do analogicznego okresu roku 2022.

PJP Makrum: po rekordowym roku stawia na rozwój poprzez akwizycje

Grupa Przemysłowa PJP MAKRUM S.A., notowana na warszawskiej GPW od 1999 roku, działająca w segmentach produkcji przemysłowej oraz budownictwa przemysłowego, opublikowała wyniki za I kwartał 2023 roku.

Grupa Kapitałowa IMMOBILE konsekwentnie prezentuje szacunkowe wyniki i kolejne wzrosty przychodów

Zarząd Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. poinformował w raporcie bieżącym o podjęciu uchwały w sprawie przekazania do publicznej wiadomości szacunkowej wysokości skonsolidowanych przychodów za cztery kwartały 2022 roku. Ich wartość powiększyła się o przeszło 53% r/r.

Atrem S.A. urósł prawie 10% w minionym roku, wzbogacając portfolio w ciekawe kontrakty

Atrem S.A. po raz kolejny dokonał publikacji szacunkowych przychodów ze sprzedaży, jeszcze przed oficjalną publikacją rocznego sprawozdania finansowego, motywując swoją decyzję ułatwieniem bieżącej oceny sytuacji spółki przez rynek. Zgodnie z przedstawionymi danymi, przychody spółki wzrosły o prawie 10% r/r.

Omówienie wyników GKI za I połowę 2022. Dywersyfikacja dobra na trudne czasy

Rozmowę o wynikach finansowych Grupy poprowadził Mikołaj Jerzy. W nagraniu wzięli udział Rafał Jerzy, wiceprezes Sławomir Winiecki oraz członek zarządu i dyrektor finansowy Piotr Fortuna. Tradycyjnie członkowie zarządu odpowiedzieli na pytania akcjonariuszy.

Dobre wyniki, szczególnie pozytywny drugi kwartał – GK IMMOBILE publikuje sprawozdanie finansowe

Notowana na GPW od 2007 roku Grupa Kapitałowa IMMOBILE dokonała podsumowania pierwszego półrocza 2022 roku. Przychody Spółki w tym okresie wyniosły 448,3 mln PLN (276,8 w samym drugim kwartale), EBITDA 37,7 mln PLN, zaś zysk netto 2,4 mln PLN, przy czym zysk za sam drugi kwartał to 11,0 mln PLN.