Grupa Kapitałowa IMMOBILE prezentuje szacunkowe wyniki za I półrocze '23 - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Grupa Kapitałowa IMMOBILE prezentuje szacunkowe wyniki za I półrocze '23
Data publikacji: 12.07.2023

Zarząd spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. poinformował o podjęciu uchwały w sprawie przekazywania do publicznej wiadomości szacunkowej wysokości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy, za okres od 01-01 do 30-06- 2023 roku.
Grupa Kapitałowa Immobile uzyskała wstępnie 383,55 mln zł przychodów ze sprzedaży do klientów zewnętrznych, wobec 448,26 mln zł rok w I półroczu roku ubiegłego. Przychody z segmentu przemysłowego wyniosły 147,33 mln zł, hotelarskiego - 78,51 mln zł, deweloperskiego - 33,18 mln zł, budownictwa - 44,08 mln zł, automatyki i elektroenergetyki - 48,44 mln zł, modowego - 30,19 mln zł, inne - 1,82 mln zł.

Zarząd zdecydował o publikacji szacunkowej wysokości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży przed publikacją sprawozdania finansowego za ten okres, z uwagi na transparentną politykę informacyjną i umożliwienie bieżącej analizy sytuacji finansowej Grupy. Dane mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w wyniku dalszych prac nad skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres, którego dotyczyć będą publikowane dane.

Szacunkowe wyniki opublikowały także spółki zależne Grupy: Atrem S.A. oraz PJP Makrum S.A.

Krótki komentarz Piotra Fortuny, Członka Zarządu GK Immobile, do opublikowanych szacunkowych przychodów: