Wybór oferty Atremu przez PGE Dystrybucja - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Wybór oferty Atremu przez PGE Dystrybucja
Data publikacji: 10.07.2023

Atrem S.A. przekazał w raporcie bieżącym informację o wyborze oferty spółki przez PGE Dystrybucja S.A. na wykonanie zadania pn.: Wybudowanie stacji elektroenergetycznej 110kV RS Siedliska, umożliwiającej połączenie sieci instalacji Podstacji Trakcyjnej Siedliska PKP Energetyka S.A.
Zarząd Atrem S.A. otrzymał 7 lipca 2023 r. informację o wyborze dokonanym przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok oferty Atremu, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na wybudowanie stacji elektroenergetycznej 110kV RS Siedliska, umożliwiającej połączenie sieci instalacji Podstacji Trakcyjnej Siedliska PKP Energetyka S.A. Wynagrodzenie spółki ujęte w tej ofercie wynosi 13.485.000,00 zł netto. O zawarciu ostatecznej umowy  z zamawiającym, Atrem poinformuje w odrębnym raporcie.