Grupa Kapitałowa IMMOBILE konsekwentnie prezentuje szacunkowe wyniki i kolejne wzrosty przychodów - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Grupa Kapitałowa IMMOBILE konsekwentnie prezentuje szacunkowe wyniki i kolejne wzrosty przychodów
Data publikacji: 24.01.2023

Zarząd Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. poinformował w raporcie bieżącym o podjęciu uchwały w sprawie przekazania do publicznej wiadomości szacunkowej wysokości skonsolidowanych przychodów za cztery kwartały 2022 roku. Ich wartość powiększyła się o przeszło 53% r/r.
Grupa Kapitałowa IMMOBILE oraz jej spółki zależne, publikują szacunkowe wyniki już po raz trzeci z kolei. Zgodnie z opublikowanymi danymi, skonsolidowane przychody ze sprzedaży za IV kwartały 2022 r. powinny wzrosnąć do 882,09 mln zł (versus 575,80 mln za IV kwartały 2021). Szacunki przewidują wzrost sprzedaży w większości segmentów operacyjnych Grupy. W hotelarstwie sprzedaż wzrosła do poziomu 137,73 mln (vs 52,95 mln); w budownictwie przemysłowym do poziomu 250,27 mln (vs 129,92), w przemyśle do poziomu 276,31 mln (vs 181,54 mln) mln; w automatyce i elektroenergetyce do poziomu 109,36 mln (vs 100,37 mln), a w najmie aktywów do kwoty 3,52 mln (vs 3,12 mln zł). W pozostałych dwóch segmentach działalności wartości przychodów odnotować miały niewielki spadek: w segmencie deweloperskim z 34,19 mln w 2021 roku, do 33,59 mln w 2022; zaś w segmencie odzieżowym z 73,72 mln, do poziomu 71,31 mln. Decyzję o ujawnieniu szacunkowych przychodów ze sprzedaży od klientów zewnętrznych swojej Grupy Kapitałowej, jeszcze przed publikacją sprawozdania finansowego za miniony rok, zarząd motywuje transparentną polityką informacyjną spółki i chęcią umożliwienia rynkowi swojej bieżącej analizy sytuacji finansowej. To już trzecia tego typu publikacja w spółce. Uprzednio przedstawiła ona szybciej także szacunki za I półrocze oraz trzy kwartały 2022. Oprócz tego typu publikacji, spółka prowadzi otwartą komunikację z rynkiem, prowadząc bardzo aktywnie swój kanał vodcastowy na portalu YouTube. Wraz z Grupą Kapitałową IMMOBILE, decyzję o publikacji szacunkowych wyników ze sprzedaży podjęły jej spółki zależne: działająca w przemyśle PJP Makrum S.A. oraz reprezentująca sektor automatyki i elektroenergetyki Atrem S.A. Oba podmioty zapowiedziały wzrost przychodów.