Wstępne przychody Atrem S.A. za trzy kwartały bieżącego roku - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Wstępne przychody Atrem S.A. za trzy kwartały bieżącego roku
Data publikacji: 16.10.2023

Atrem S.A., tak jak jej spółki powiązane - Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. oraz PJP Makrum S.A., dokonała publikacji wstępnych, szacunkowych przychodów za 9 miesięcy bieżącego roku.
Wstępne szacunki zakładają, że przychody za okres od 01 stycznia do 30 września 2023 roku wyniosły 95,07 mln PLN. Zrealizowane przychody za analogiczny okres 2022 roku to 88,38 mln PLN. Wzrost przychodów Atremu w III kwartałach mógł więc wynieść 7,6%.

Zaprezentowane dane zostały przygotowane na podstawie posiadanych, na moment publikacji niniejszej szacunkowej wysokości przychodów przez Zarząd Emitenta, danych z systemów rachunkowych, danych zarządczych oraz szacunków rozliczenia przychodów z tytułu umów. Prezentowane dane nie obejmują efektu ewentualnych rozstrzygnięć prowadzonych rozmów w sprawie finalnego rozliczenia (waloryzacji) niektórych kontraktów.

Pełne i ostateczne sprawozdanie finansowe spółki Atrem zostanie opublikowane 24 listopada 2023 roku.