Publikacja wstępnych przychodów Grupy Kapitałowej IMMOBILE za III kwartały - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Publikacja wstępnych przychodów Grupy Kapitałowej IMMOBILE za III kwartały
Data publikacji: 16.10.2023

Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. opublikowała szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży za okres  trzech pierwszych kwartałów 2023 roku. Zakładają one, że większość sektorów działalności Grupy zwiększyła wartość sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu minionego roku.
Wysokość przychodów od 1 stycznia do 30 września bieżącego roku została oszacowana na 646,3 mln złotych. Przychody za analogiczny okres roku 2022 wyniosły zaś 700,8 mln, co oznacza ponad 50-milionowy spadek rok do roku. Na spadek ten wpływać ma przede wszystkim wynik segmentu budownictwa przemysłowego, którego przychody spaść miały z 208,8 mln na 88,9 mln zł. Jest to jedyny spadek w segmentach, obok segmentu modowego, gdzie zaraportowano niewielki spadek sprzedaży - z 54,9 mln zł w trzech kwartałach 2022 r. do 45,2 mln obecnie.

Pozostałe segmenty działalności GKI powiększyły przychody. Liderem był tu segment deweloperski, który zwiększyć miał sprzedaż w przytaczanym okresie aż o 92%, do poziomu 73,2 mln zł. Duży przyrost zanotowało również hotelarstwo - to 26,8%, do sumy prawie 125 milionów. 7,6% (do 95 mln) wzrosły przychody z segmentu automatyka i elektroenergetyka, zaś przemysł urósł o 4,8%, do nieomal 216 milionów, niezmiennie pozostając największym segmentem działalności Grupy.

Skonsolidowany i jednostkowy raport finansowy Grupy Kapitałowej IMMOBILE za III kwartały 2023 r. opublikowany zostanie 29 listopada.