PJP Makrum ujawnia szacunkowe przychody za trzy kwartały - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

PJP Makrum ujawnia szacunkowe przychody za trzy kwartały
Data publikacji: 16.10.2023

Zarząd PJP Makrum S.A. zdecydował o publikacji szacunkowej wysokości śródrocznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży przed publikacją sprawozdania finansowego za ten okres, z uwagi na transparentną politykę informacyjną spółki.
Szacunkowe przychody Grupy Przemysłowej za trzy kwartały bieżącego roku wynieść mają 305,4 mln zł. W analogicznym okresie poprzedniego roku wyniosły 414 milionów.

Na wynik przełożył się spadek sprzedaży w segmencie budownictwa przemysłowego z 209,4 mln na 88,9 mln zł. W drugim segmencie produkcji przemysłowej przychody miały wzrosnąć z 204,61 w trzech kwartałach 2022, do 216,5 miliona obecnie.

Na pełne i ostateczne sprawozdanie finansowe PJP Makrum S.A. oraz jej grupy kapitałowej poczekamy do publikacji 20 listopada 2023 r.