Wyniki pierwszego kwartału w Grupie Kapitałowej IMMOBILE S.A. - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Wyniki pierwszego kwartału w Grupie Kapitałowej IMMOBILE S.A.
Data publikacji: 30.05.2023

Grupa Kapitałowa IMMOBILE dokonała publikacji wyników finansowych za I kwartał 2023. Skonsolidowane przychody Grupy w pierwszym kwartale 2023 roku wyniosły 175,2 mln PLN, co oznacza wzrost o 3,7 mln PLN, w stosunku do analogicznego okresu roku 2022.
Wobec pierwszego kwartału 2022 roku największy wzrost przychodów (+20,6 mln PLN) odnotowano w segmencie deweloperskim. Segment przemysłowy wykazał przychody wyższe o 32,4% (+15,9 mln), a segment hotelarski wyższe o 78,6% (+14,7 mln).
 Wzrost segmentu hotelarskiego podyktowany jest sporym rozwojem tej działalności w ciągu minionego roku. W pierwszym kwartale bieżącego roku na przychody zapracowały takie nowe podmioty w segmencie jak niedawno otwarte hotele w Warszawie i Bydgoszczy oraz przejęte w tym okresie restauracje. Wzrosły również takie wskaźniki branżowe jak średnia cena sprzedanego pokoju netto czy przychód na dostępny pokój netto.
 
Skokowy wzrost w segmencie deweloperskim podyktowany jest uwolnieniem kolejnych etapów realizowanych inwestycji. 

Spadek zauważalny jestw segmentach budownictwa przemysłowego oraz automatyki i elektroenergetyki. Ma to związek ze specyfiką harmonogramów realizowanych inwestycji. Spadek widać także w segmencie modowym, który ze względu na dokonane w ostatnim czasie liczne akwizycje, zmienił nazwę z dotychczasowej – segmentu odzieżowego. - Do portfolio reprezentowanego dotychczas przez markę odzieży damskiej Quiosque, dołączył takie podmioty jak Akardo i Haka (obuwie), Marasimsim (biżuteria), Błonie (zegarki), a także popularna marka odzieżowa Laurella – opowiada Rafał Jerzy.
 
Na rozwój poprzez akwizycje postawiono także w segmencie przemysłowym, który wzbogacił się o spółki QDS (okna przesuwne) oraz Inicjatywa Północno-Zachodnia ‘PW’ (wózki widłowe). Wzrosła także sprzedaż w prawie wszystkich dotychczas prowadzonych liniach produktowych: systemach przeładunkowych, wyposażeniu magazynów i parkingach automatycznych. Niewielki spadek rok do roku odnotowała sprzedaż tradycyjnych maszyn Makrum.
 
W okresie sprawozdawczym GK IMMOBILE wygenerowała zysk brutto na sprzedaży na poziomie 23,7 mln PLN (rentowność na poziomie 13,5%), czyli bez większych zmian wobec wyniku w pierwszym kwartale 2022 roku. Strata brutto za pierwszy kwartał 2023 to ok 11,0 mln PLN (w okresie porównawczym 8,1 mln PLN), a strata netto ukształtowała się na poziomie 13,1 mln PLN, wobec straty 8,7 mln PLN za analogiczny okres 2022 roku.