Omówienie wyników GKI za I połowę 2022. Dywersyfikacja dobra na trudne czasy - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Omówienie wyników GKI za I połowę 2022. Dywersyfikacja dobra na trudne czasy
Data publikacji: 05.10.2022

Grupa Kapitałowa IMMOBILE dokonała podsumowania pierwszego półrocza 2022 roku. Przychody spółki w tym okresie wyniosły 448,3 mln PLN (276,8 w samym drugim kwartale), EBITDA 37,7 mln PLN, zaś zysk netto 2,4 mln PLN, przy czym zysk za sam drugi kwartał to 11,0 mln PLN. GKI jest jedynym konglomeratem na GPW. 
Publikacja regularnych videocastów jest kolejnym sposobem komunikacji spółki z rynkiem i akcjonariuszami. Rozmowę o wynikach finansowych Grupy poprowadził Mikołaj Jerzy. W nagraniu wzięli udział Rafał Jerzy, wiceprezes Sławomir Winiecki oraz członek zarządu i dyrektor finansowy Piotr Fortuna. Tradycyjnie członkowie zarządu odpowiedzieli na pytania akcjonariuszy. 
 00:00 Krótkie omówienie wyników 03:54 Czy wyniki segmentu hotelowego w Q3 powinny być lepsze, niż w Q2? 06:29 Jaka jest przyczyna wysokiej marży w dewelopingu? 07:12 Termin przekazywania mieszkań na Rabatkach. 08:28 Czy grupa planuje inwestycje we własne OZE? 11:00 Priorytety grupy.