Newsletter Inwestora - WRZESIEŃ 2022 - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Newsletter Inwestora - WRZESIEŃ 2022
Data publikacji: 05.10.2022

Kolportaż newslettera firmowego to kolejny krok jaki podejmujemy w budowaniu trwałych relacji z akcjonariatem indywidualnym. Chcemy aby mieli Państwo łatwy dostęp do informacji z życia spółki – nie tylko tych których publikowanie nakazują nam normy prawne, ale również tych które przybliżają Państwu jak Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. funkcjonuje na co dzień.

W naszym wrześniowym newsletterze najważniejszymi informacjami są z pewnością publikacje wyników półrocznych trzech spółek giełdowych Grupy. GK IMMOBILE, PJP Makrum oraz Atrem przedstawiły bardzo dobre wyniki za pierwsze sześć miesięcy tego roku. W newsletterze informujemy także o innych bieżących wydarzeniach z życia naszych spółek. We wrześniu było to m.in. nabycie kolejnego ciekawego podmiotu w struktury Grupy. Jakiego? Tego dowiesz się z niniejszej publikacji!