Piotr Szczeblewski odpowiada na pytania o PJP Makrum - wyniki I półrocza - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Piotr Szczeblewski odpowiada na pytania o PJP Makrum - wyniki I półrocza
Data publikacji: 12.09.2022

Zapraszamy na omówienie sprawozdania finansowego Grupy Przemysłowej PJP Makrum S.A. za I półrocze 2022 roku, przez prezesa zarządu Piotra Szczeblewskiego. 
Przychody netto Grupy PJP Makrum za pierwsze 6 m-cy bieżącego roku wyniosły 262,9 mln PLN i były wyższe o 139,9 mln PLN, tj. 113,8%, w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2021 r. Wzrost odnotowano w obu głównych segmentach działalności, czyli produkcji przemysłowej oraz budownictwie przemysłowym, a zarazem w każdej z poszczególnych linii produktowych spółki. 

👉Tematy odcinka: 0:00 Omówienie wyników I półrocza 2022 4:14 Pytanie - kontrakty budowlane 7:09 Pytanie - portfel zamówień 10:28  Pytanie - spadek marży brutto w produkcji przemysłowe 12:11 Pytanie - marża w II połowie roku 12:56 Pytanie - strategia na 2023 roku w zakresie surowców 22:12 Podsumowanie, sytuacja bieżąca, plany