Wyniki finansowe - Tagi - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Tag: Wyniki finansowe

Andrzej Goławski o wynikach Atremu za I kwartał 2024

O wynikach spółki Atrem S.A. opowiedział prezes Andrzej Goławski. Wzrost przychodów w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2024 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, wyniósł 68,6%. EBITDA wyniosła 2,4 mln zł, a zysk netto 1,8 mln zł

Dobre wyniki Atremu. Przychody wzrosły o ponad 2/3

Spółka Atrem S.A. podała wyniki za I kwartał tego roku. Przychody wyniosły 32,0 mln zł, a zysk netto 1,8 mln zł.

Wyniki PJP Makrum - wzrost przychodów, spadek w przeładunkach i strata

Grupa Przemysłowa PJP Makrum S.A. podała wyniki za I kwartał tego roku. Przychody wyniosły 102,0 mln zł, a EBITDA -0,9 mln zł. Spółka zanotowała stratę netto w wysokości 2,8 mln zł.

List prezesa Rafała Jerzego do akcjonariuszy Grupy Kapitałowej IMMOBILE

W liście dołączonym do raportu rocznego za rok 2023, prezes Rafał Jerzy podzielił się z akcjonariuszami swoją oceną poszczególnych segmentów spółki.

Wyniki Grupy Kapitałowej IMMOBILE. Wzrosły przychody, jest zysk

Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. podała swoje wyniki za 2023 rok. Skonsolidowane przychody od klientów zewnętrznych wyniosły 940 mln PLN. Zysk netto wyniósł 5 mln PLN. Spośród sześciu segmentów, tylko jeden – modowy, zanotował stratę.

Jedyny konglomerat na GPW ze wzrostem przychodów o 16%

Grupa Kapitałowa IMMOBILE podała szacunkową wysokość skonsolidowanych przychodów od klientów zewnętrznych. W 1. kwartale tego roku kwota wyniosła 204,05 mln PLN i była o 16% wyższa, niż rok temu.

Znamy szacunkowe przychody PJP Makrum w 1. kwartale. Wzrost o 16%

Zarząd spółki PJP MAKRUM S.A. podał skonsolidowane przychody ze sprzedaży od początku roku do końca marca. Przychody wyniosły 103,09 przy 88,84 mln PLN w tym samym okresie w roku 2023. Wzrost wyniósł 16%.

Znamy szacunkowe przychody Atremu. Są o 67% wyższe, niż rok wcześniej

Zarząd spółki ATREM S.A. zdecydował o podaniu szacunkowej wysokości przychodów ze sprzedaży od klientów zewnętrznych. W 1. kwartale br. ta kwota wyniosła 31,82 mln PLN.

Piotr Szczeblewski odpowiada na pytania o PJP Makrum - wyniki I półrocza

Zapraszamy na omówienie sprawozdania finansowego Grupy Przemysłowej PJP Makrum S.A. za I półrocze 2022 roku, przez prezesa zarządu Piotra Szczeblewskiego.

List Zarządu GK IMMOBILE do Akcjonariuszy - sprawozdanie finansowe za rok 2016