Andrzej Goławski o wynikach Atremu za I kwartał 2024 - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Andrzej Goławski o wynikach Atremu za I kwartał 2024
Data publikacji: 28.05.2024

O wynikach spółki Atrem S.A. opowiedział prezes Andrzej Goławski. Wzrost przychodów w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2024 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, wyniósł 68,6%. EBITDA wyniosła 2,4 mln zł, a zysk netto 1,8 mln zł.