Dobre wyniki Atremu. Przychody wzrosły o ponad 2/3 - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Dobre wyniki Atremu. Przychody wzrosły o ponad 2/3
Data publikacji: 27.05.2024

Spółka Atrem S.A. podała wyniki za I kwartał tego roku. Przychody wyniosły 32,0 mln zł, a zysk netto 1,8 mln zł.

Wzrost przychodów w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2024 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, wyniósł 68,6%. EBITDA wyniosła 2,4 mln zł, a zysk netto 1,8 mln zł. Dla porównania, w I kwartale zeszłego roku, spółka zanotowała przychód w wysokości 19,0 mln zł, EBITDA -1,2 mln a wynik zakończył się stratą netto 1,7 mln zł.
 Na dzień publikacji sprawozdania, kwota pozostała do realizacji z wszystkich podpisanych przez Spółkę kontraktów wynosi 481,97 mln zł. – Pozytywnie patrzymy na sytuację rynkową oraz perspektywy spółki. Oczekujemy, że w najbliższych kwartałach, m.in. dzięki środkom z Krajowego Programu Odbudowy, inwestycjom w sektorze wojskowym oraz dużych projektów infrastrukturalnych, spółka będzie mogła się starać o kolejne zamówienia z obszaru swojej działalności – mówi prezes spółki Andrzej Goławski. - Kontrakt dla Orlenu, w naszym zakresie, przejdzie z fazy projektowej do realizacyjnej. Będzie to skutkować większym zaangażowaniem Atremu na placu budowy. Dwa istotne wartościowo projekty - dla Wód Polskich i LNG w Świnoujściu - wkraczają w fazę odbiorów. Dodatkowo, biorąc pod uwagę intensywną akcję ofertową oraz przygotowanie naszych projektów biometanowych, czeka nas okres niezwykle pracowity okres w pozostałej części 2024 r.  – dodaje.
 
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu pozostały na poziomie zbliżonym do wartości w analogicznym okresie 2023 roku. Pozytywne wyniki finansowe są odzwierciedleniem harmonogramu realizowanych kontraktów. W 2024 roku największym przychodowo klientem była spółka PGE Dystrybucja - 6,2 mln – 19,40% sprzedaży ogółem. Pozostali główni kontrahenci to PORR S.A. (6,1 mln, tj. 19,11% sprzedaży) oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie / T4B (5,1 mln, tj. 15,94% sprzedaży). W ramach największego kontraktu realizowanego obecnie przez Atrem, dla Orlen S.A., przychody wyniosły 4,08 mln zł.