Zmiany organizacyjne w spółkach sektora przemysłowego - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Zmiany organizacyjne w spółkach sektora przemysłowego
Data publikacji: 10.08.2021

Z początkiem sierpnia zaszły zmiany organizacyjne wśród spółek sektora przemysłowego Grupy Kapitałowej IMMOBILE. Nastąpiła finalizacja połączenia spółek bezpośrednio zależnych od PJP Makrum S.A. - Modulo Parking Sp. z o.o., Promlift Sp. z o.o. oraz PromStahl Polska Sp . z o.o. Połączenie to ma usprawnić funkcjonowanie organizacyjne spółek i uprościć zarządzanie usługami wspólnymi, bez wpływu na działania operacyjne poszczególnych marek.Zgodnie z planem połączenia z dnia 26.04.2021 r., uzgodnionym pomiędzy spółkami zależnymi drugiego stopnia Grupy Kapitałowej IMMOBILE - Promstahl, Promlift oraz Modulo - z początkiem sierpnia zamknięto proces ich połączenia. Nastąpiło ono poprzez przeniesienie całości majątków spółek przejmowanych, czyli Promlift i Modulo na spółkę przejmującą, czyli Promstahl.Opisywany proces, z perspektywy GKI jest wyłącznie zmianą organizacyjną. Z perspektyw lidera jej segmentu przemysłowego - PJP Makrum - ma większe znaczenia, bowiem uprościł strukturę organizacyjną Grupy Przemysłowej, tworząc jedną, silną organizację handlową - PromSthal, który skupi następujęce linie produktowe: systemy przeładunkowe, systemy parkingowe, wyposażenie magazynów oraz nowe linie, które w przyszłości mogą dołączyć do organizacji, np. poprzez procesy akwizycji. Połączenie w żaden sposób nie ograniczy potencjału produktów marek Modulo i Promlift - przeciwnie, skorzystają one na potencjale i doświadczeniu spółki Promstahl.Ten model funkcjonowania wprowadzony zostanie także w pozostałych spółkach Grupy, działających za granicą - PromStahl Gmbh z siedzibą w Niemczech oraz PromStahl Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Pozwoli to na szybszą ekspansję systemów parkingowych Modulo oraz produktów Promlift, wzorem głównego dotychczas produktu eksportowego Grupy - systemów przeładunkowych.

Ponadto za cel przyświecający zmianie obrano centralizację wybranych procesów na poziomie PJP Makrum S.A., np. procesów zakupów dla całej Grupy Przemysłowej, w tym utworzenie magazynu centralnego oraz optymalizację zasad zarządzania z poziomu poszczególnych spółek, jak i całej Grupy. Do spodziewanych efektów połączenia zaliczamy m.in.:  • wzrost znaczenia organizacji handlowej po scaleniu;


  • wykorzystanie istniejących kanałów sprzedażowych na rzecz wszystkich istniejących i nowych produktów;


  • synergie po stronie rozliczeń i ewentualnych procesów kredytowych/ gwarancji;


  • wykorzystanie wspólnej polityki realizacyjnej i serwisowej dla wszystkich produktów;


  • optymalizację zarządzania produkcją wielu asortymentów w ramach jednej organizacji;


  • optymalizację zatrudnienia oraz


  • spójność działań marketingowych dla wszystkich kierunków produkcyjnych i jednolity wizerunek.