Dzień Drzewa z Grupą Kapitałową IMMOBILE i Fundacją Immo - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Dzień Drzewa z Grupą Kapitałową IMMOBILE i Fundacją Immo
Data publikacji: 11.10.2019

Grupa Kapitałowa IMMOBILE, razem z Fundacją Immo, z okazji przypadającego 10 października Dnia Drzewa, zainaugurowała nowe inicjatywy związane z dbaniem o środowisko, sadząc drzewa w zurbanizowanej przestrzeni miejskiej. Klony oraz platany ozdobiły teren centrum handlowego Faktoria w Bydgoszczy, znajdującego się na skrzyżowaniu dwóch dużych i zatłoczonych ulic - Gdańskiej i Kamiennej.

W sadzeniu uczestniczyło 12 osób reprezentujących spółkę. Wśród nich znalazł się m.in. Prezes Zarządu Rafał Jerzy oraz członkowie zarządów spółek zależnych: Piotr Szczeblewski i Dariusz Szczechowski z Projprzem Makrum, Andrzej Witkowski, Jacek Kazubowski i Maciej Wawrzyniak z CDI oraz Dariusz Aranowski reprezentujący spółkę PROMStahl. Nowe drzewa - klony kuliste oraz platany, zasadzono obok zabudowań biurowych i na wysepkach parkingu należącego do Grupy Kapitałowej IMMOBILE Centrum Handlowego Faktoria. Ten drobny gest jest zapowiedzią nowych inicjatyw, które podejmować chcemy z myślą o przyszłości, aby żyć w zdrowym, zrównoważonym i czystym mieście.

Dzień Drzewa jest dla spółki ważnym świętem, również ze względu na czołową inwestycję deweloperską Grupy - osiedle Platanowy Park, którego patronem są właśnie platany - wyjątkowo piękne drzewa, o rozłożystej koronie. Razem z wieloma innymi gatunkami krzewów, kwiatów i drze zdobią największe nowoczesne osiedle w Bydgoszczy. Platanowy Park jest zieloną wyspą na mapie miasta, gdzie równolegle z budową kolejnych budynków, inwestor dba o wyjątkową aranżację terenów zielonych. Pierwsze platany na terenie inwestycji zasadzone zostały już kilka lat temu przez członków zarządu spółki podczas inauguracji budowy tego osiedla.

Za nasz cel wybraliśmy opiekę nad zieloną – życiodajną częścią naszego miejskiego ekosystemu. Dbanie o tereny zielone, zadrzewianie wolnych miejsc, sadzenie roślin pochłaniających zanieczyszczenia z powietrza i zachowanie bioróżnorodności to istotne działania jakie chcemy wprowadzać poprzez działania fundacji Immo. Chcemy uwrażliwiać mieszkańców na środowisko miejskie w kontekście zmian klimatycznych. Pragniemy szerzyć postawy proekologiczne, zwiększać świadomość każdego z nas na istotę zachowania równowagi pomiędzy infrastrukturą a zielenią.

Dlaczego sadzimy drzewa? Oto cele Fundacji Immo:  • działania minimalizujące skutki zmian klimatycznych w mieście,


  • popularyzacja zrównoważonego rozwoju infrastruktury miejskiej, w celu zachowania przyjaznego i zdrowego ekosystemu,


  • wprowadzanie rozwiązań pozwalających na wykorzystywanie wody opadowej do podlewania terenów zieleni,


  • zwiększenie bioróżnorodności w miastach poprzez zazielenianie wolnych przestrzeni,


  • niwelowanie zanieczyszczeń z powietrza.
Więcej na temat tych inicjatyw i Fundacji Immo już wkrótce!