Grupa Kapitałowa IMMOBILE publikuje wyniki za pierwsze półrocze - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Grupa Kapitałowa IMMOBILE publikuje wyniki za pierwsze półrocze
Data publikacji: 01.10.2019

Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. opublikowała wyniki finansowe za pierwsze półrocze bieżącego roku. Skonsolidowane przychody Grupy w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosły 155,6 mln PLN, co oznacza spadek o 12,4 mln PLN w stosunku do analogicznego okresu roku 2018.

Spadek przychodów widoczny jest w szczególności w dwóch segmentach – budownictwie przemysłowym oraz developingu. W budownictwie związane jest to z cyklicznością realizacji zawartych kontraktów oraz stosunkowo niskim zaangażowaniem wykonawczym na nowo zawartych kontraktach, natomiast w developingu wynika z cykliczności realizacji developerskich – nowe mieszkania do sprzedaży (osiedle Uniwersyteckie oraz 2 etap Platanowego Parku) będą dostępne odpowiednio w roku 2020 i 2021. Spółka deklaruje poprawę wyników w tych segmentach w kolejnych okresach.

Przychody w hotelarstwie zwiększyły się o 23,4%, do wartości 29 mln. Wzrost ten spowodowały przede wszystkim takie czynniki jak pierwsze pełne półrocze funkcjonowania nowych obiektów w Sopocie i Poznaniu, otwarcie hotelu w Lublinie oraz bardzo dobre wyniki sprzedażowe w hotelach w Łodzi, Gdańsku i Szczecinie. Sieć Focus Hotels, prowadząca działalność hotelarską w ramach Grupy IMMOBILE, poprawiła także średni dzienny dochód z zajmowanego pokoju w stosunku do pierwszego półrocza 2018, jednostkowo o ponad 15 zł. Obecnie pod marką Focus działa 11 hoteli, a kolejne trzy (Warszawa, Szczecin oraz Bydgoszcz) są w fazie przygotowania. Jednocześnie spółka prowadzi zaawansowane negocjacje dotyczące kolejnych lokalizacji.- FOCUS Hotels S.A. od kilku lat konsekwentnie stawia na rozwój sieci poprzez pozyskiwanie inwestorów chcących ulokować swoje aktywa w segmencie długoterminowej dzierżawy hotelowej z gwarancją zwrotu z inwestycji. Spółka planuje otwierać kolejne hotele zarówno w największych polskich miastach takich jak Wrocław i Kraków, jak również w mniejszych silnych biznesowo ośrodkach liczących powyżej 100 tys. mieszkańców – mówi Prezes.W przemyśle w pierwszym półroczu 2019 roku utrzymywał się wysoki wzrost sprzedaży (+13% r/r) w segmencie systemów przeładunkowych. Grupa kontynuuje działania w zakresie optymalizacji procesów produkcyjnych zachodzących w Zakładzie w Koronowie, gdzie wytwarzane są komponenty systemów przeładunkowych. W 2019 roku rozpoczęto modernizację i rozbudowę tego zakładu produkcyjnego. Po jej zakończeniu zwiększą się moce produkcyjne i skróceniu ulegnie czas produkcji, co będzie miało znaczny wpływ na konkurencyjność wytwarzanych produktów.

W związku z nabyciem w pierwszym półroczu 2019 roku Grupy Kapitałowej ATREM S.A., został wyodrębniony nowy segment działalności – Automatyka i Elektroenergetyka, który wniósł do przychodów spółki 18,9 mln zł. W skonsolidowanym rachunku wyników ujęte zostały dane za okres od 09.05 do 30.06.2019 roku.- Nowy segment który wniosła akwizycja Grupy Atrem podlega aktualnie restrukturyzacji głównie w zakresie kosztów ogólnego zarządu. Prowadzimy także przegląd portfela kontraktów – mówi Prezes Jerzy.

Po publikacji wyników spółka wypłaci dywidendę. Swoim zyskiem z Akcjonariuszami podzieli się już 8 października. Będzie to już czwarta z rzędu dywidenda w tej spółce.