GK IMMOBILE z wizytą na Giełdzie w Bukareszcie - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

GK IMMOBILE z wizytą na Giełdzie w Bukareszcie
Data publikacji: 17.02.2017

Przedstawiciele Grupy Kapitałowej IMMOBILE: Prezes Rafał Jerzy oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Kamiński, odbyli podróż do Bukaresztu, podczas której na specjalne zaproszenie Ludwika Sobolewskiego, Prezesa rumuńskiej Giełdy Papierów Wartościowych, wzięli udział w inauguracji roku lokalnego rynku kapitałowego.

Ludwik Sobolewski, prezes polskiej Giełdy w latach 2006-13, zarządza Giełdą Papierów Wartościowych w Rumunii od roku 2013. Jako gospodarz corocznych balów inaugurujących rok obrotowy na tym rynku kapitałowym, zaprosił do wzięcia udziału w tej uroczystości reprezentację Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. Było nam niezmiernie miło uczestniczyć w jednym z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu tamtejszej giełdy oraz móc poznać zgromadzonych tam najważniejszych jej uczestników.

Jako spółka chętnie korzystamy z okazji do poszerzanie wiedzy na temat światowych rynków kapitałowych oraz dzielenia się spostrzeżeniami na temat ich funkcjonowania. Podczas licznych rozmów zauważyliśmy dużą przychylność wobec polskiej giełdy, która często jest tam stawiana za wzór dobrych praktyk. Zarządy spółek notowanych na lokalnej Bursa Valori Bucuresti chętnie czerpią dobre wzorce z polskiego parkietu. Rumuńscy inwestorzy zaś, chętnie włączają do swojego portfela polskie spółki.

Podczas balu inauguracyjnego wręczono również statuetki dla lokalnych spółek notujących najlepsze wyniki.

Wizyta w Rumunii była też dla nas areną spotkań z potencjalnymi inwestorami, zainteresowanymi współpracą związaną z najmem obiektów dla sieci Focus Hotels S.A. Marka ta jest silnie zorientowana na ekspansję nie tylko w kraju, ale także poza jej granicami. W obszarze największego zainteresowania sieci znajdują się obiekty w Niemczech oraz na wschodzie - na Białorusi oraz w Rumunii.Czas spędzony w Rumunii pozwolił na lepsze zrozumienie lokalnego rynku, obejrzenie interesujących obiektów oraz nawiązanie cennych kontaktów, które w przyszłości zaowocować mogą pierwszymi otwarciami sieci Focus zagranicą.