Grupa Kapitałowa IMMOBILE po trzech kwartałach: ‘realizacja założonej strategii pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość’ - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Grupa Kapitałowa IMMOBILE po trzech kwartałach: ‘realizacja założonej strategii pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość’
Data publikacji: 28.11.2018

Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. opublikowała wczoraj wyniki finansowe za trzy kwartały bieżącego roku. Przychody z działalności w trzech segmentach operacyjnych spółki – developingu, hotelarstwie i budownictwie przemysłowym – wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem minionego roku.

Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej IMMOBILE w trzech kwartałach 2018 roku wyniosły 260,2 mln zł, wzrastając o 40% w porównaniu z trzema kwartałami 2017 r. EBITDA wyniosła 29,9 mln PLN (wzrost r/r o 73%). Zysk netto w wysokości 11,8 mln PLN był ponad 7-krotnie wyższy niż wypracowany w ciągu 9 miesięcy minionego roku, zaś zysk operacyjny wzrósł o 142% - z 10 mln do 24,2 mln zł.- W pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki we wszystkich segmentach działalności. Realizacja założonej strategii pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość. Gdyby nie sprzedaż Stoczni Pomerania, którą traktujemy jako zdarzenie o charakterze jednorazowym, zysk operacyjny byłby wyższy o 3,4 mln zł i sięgnął blisko 28 mln – komentuje Prezes Zarządu GK IMMOBILE, Rafał Jerzy.

Przychody netto ze sprzedaży w segmencie hotelarstwo za okres styczeń – wrzesień 2018 roku wyniosły łącznie 39,6 mln zł, wzrastając z 32,8 mln PLN w analogicznym okresie roku 2017. Na wzrost wpłynęły głównie trzy czynniki: pełen okres działalności czterogwiazdkowego obiektu Focus Premium Pod Orłem w Bydgoszczy (przejętego w kwietniu 2017), otwarcie od kwietnia 2018 roku obiektu Focus Premium Sopot oraz bardzo dobre wyniki sprzedażowe obu gdańskich hoteli, hotelu w Łodzi oraz Chorzowie. Wzrosły także wskaźniki branżowe dla całej sieci Focus. Średni przychód na jeden dostępny pokój (RevPAR) zwiększył się aż o 8,55 zł. Poprawiono również średni dzienny dochód z zajmowanego pokoju oraz obłożenie.- Spółka Focus Hotels, oprócz wypracowania świetnych wyników, uruchomiła po zakończeniu trzeciego kwartału kolejny obiekt – pierwszy hotel sieci na terenie Poznania, który wpłynie na dalszą poprawę wyników segmentu. Ponadto w 2019 roku czeka nas otwarcie w Lublinie, a w 2020 roku w Warszawie – dodaje Prezes.Największy skok w przychodach zanotowała działalność deweloperska Grupy IMMOBILE. Za skok z 7,7 do 37,8 mln zł., odpowiada sprzedaż mieszkań etapu 1 osiedla mieszkaniowego Platanowy Park. Na ustabilizowanie przychodów pozwoli zaś kolejna inwestycja Grupy – Osiedle Uniwersyteckie, którego pierwszy etap zrealizowany zostanie do końca przyszłego roku.- Obecnie prowadzone projekty dają nam dominującą pozycję wśród bydgoskich deweloperów. Budowy prowadzimy na własnych działkach o dużej powierzchni, a ich podział na etapy zapewnia sektorowi deweloperskiemu Grupy perspektywę stabilnego przychodu w najbliższych latach oraz elastyczność względem zapotrzebowania rynku. Dodatkowo w zanadrzu mamy kolejne projekty – mówi Prezes Jerzy.

W przygotowaniu są kolejne etapy dwóch czołowych inwestycji oraz inwestycja hotelowa polegająca na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku przy ul. Bernardyńskiej 13 w Bydgoszczy na Hotel. W najbliższych planach Grupy jest również zmiana przeznaczenia nieruchomości położonej przy ul. Modrzewiowej w Bydgoszczy z funkcji hotelowej na mieszkaniową. Prowadzone są również rozmowy nad kolejną lokalizacją w Bydgoszczy.

Świetne wyniki notuje również część działalności Grupy, koordynowana przez spółkę PROJPRZEM MAKRUM S.A. Dobrze radzi sobie segment przemysłowy, obejmujący produkcję i sprzedaż systemów przeładunkowych, parkingowych oraz maszyn krusząco-mielących. Przychody w trzech kwartałach tego roku były na zbliżonym poziomie co w roku ubiegłym, wynosząc 119 mln zł. Znacznie, bo o ponad 94% wzrósł jednak wynik tego segmentu, osiągając 5,7 mln zł. Przychody w zakresie budownictwa przemysłowego zanotowały duży wzrost - z 12,3 mln do 55,6 mln zł. W związku z dynamicznym rozwojem tej działalności, otwarto trzeci oddział spółki PROJPRZEM Budownictwo. Po Bydgoszczy i Poznaniu, jej biuro operuje także we Wrocławiu.- Gratulujemy Zarządowi PROJPRZEM MAKRUM S.A. Ich praca daje oczekiwane efekty. Liczymy na dalszy stabilny rozwój spółek przemysłowych Grupy – mówi Prezes Rafał Jerzy.

Do najważniejszych wydarzeń raportowanego okresu należy wypłata dywidendy. Grupa Kapitałowa IMMOBILE podzieliła się zyskiem z Akcjonariuszami już trzeci rok z rzędu, po raz kolejny zwiększając stopę dywidendy.