Grupa Kapitałowa IMMOBILE publikuje wyniki I kwartału - Grupa Kapitałowa IMMOBILE publikuje wyniki I kwartału - Grupa Kapitałowa IMMOBILE publikuje wyniki po III kwartałach - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Grupa Kapitałowa IMMOBILE publikuje wyniki I kwartału
Data publikacji: 30.05.2022

Grupa Kapitałowa IMMOBILE, konglomerat spółek notowany na GPW od 2007 roku, opublikował wyniki finansowe za I kwartał 2021. Przychody skonsolidowane Grupy wyniosły 171,5 mln PLN, co oznacza wzrost o 75,7 mln PLN w stosunku do analogicznego okresu roku 2021. Spółka wypracowała EBITDĘ na poziomie 6,2 mln PLN.
Prawie wszystkie segmenty operacyjne Grupy odnotowały wzrost przychodów ze sprzedaży w raportowanym okresie. Spadek przychodów nastąpił tylko w segmencie konsultingu budowlanego i developingu, co ma związek z cyklicznością realizacji budów trzech etapowanych osiedli mieszkaniowych.
 Największy skok przychodów zanotowano w segmencie hotelarskim – wyniosły one 18,7 mln zł, zaś w analogicznym okresie 2021 roku było to 5,4 mln PLN, co oznacza wzrost o 13,3 mln PLN (+245%). Jest to efekt zdjęcia z branży przedłużających się obostrzeń COVID, ale przede wszystkim powiększenia bazy o cztery kolejne obiekty w Elblągu (85 pokoi), Szczecinie (89), Lublinie (87) oraz Warszawie (234 pokoje).
 
W segmencie budownictwa przemysłowego odnotowano wzrost sprzedaży o 34,1 mln PLN, tj. 176%, w stosunku do analogicznego (słabszego pod kątem zaawansowania prac budowlanych na poszczególnych budowach) okresu 2021 roku, do sumy 53,5 mln. Realizowane obecnie kontrakty budowlane gwarantują w 2022 roku przychód rzędu 220 mln PLN.Segment automatyki i elektroenergetyki nieomal podwoił przychody, do poziomu 32,5 mln PLN. Wynika to m.in. ze specyfiki realizowanych kontraktów, terminów umownych oraz fazy realizacji, w jakiej znajdują się budowy. Spółka na dzień bilansowy wykazuje znacznie wyższy poziom robót w toku, co jest efektem łagodnego przejścia przez okres zimowy na realizowanych kontraktach.
 
32% wzrost przychodów do poziomu 49 mln PLN r/r zanotowano w segmencie przemysłowym Grupy. Więcej na temat tego segmentu znaleźć można w raporcie spółki zależnej PJP Makrum S.A.
 
Ponadto w wyniku nabycia w kwietniu 2021 roku udziałów w spółce DLAKO Sp. z o.o. (marka modowa Quiosque), Grupa wykazała przychód w nowym segmencie odzieżowym na poziomie 15,3 mln PLN.
 
W okresie sprawozdawczym GK IMMOBILE wygenerowała zysk brutto na sprzedaży na poziomie 23,8 mln PLN (rentowność na poziomie 13,9%), wobec 15,5 mln PLN w analogicznym okresie roku 2021 (rentowność 16,2%). Grupa poniosła stratę na działalności operacyjnej w bieżącym okresie w wysokości 3,0 mln PLN wobec straty 2,5 mln PLN w analogicznym okresie roku 2021. Poniesiono także stratę brutto na poziomie 8,1 mln PLN (w okresie porównawczym strata brutto wyniosła 5,2 mln PLN), a strata netto GK IMMOBILE wyniosła 8,7 mln PLN, wobec straty netto 5,7 mln PLN w I kwartale 2021.
 
Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2007 r. Założeniem strategicznym jej działalności jest ciągły rozwój poprzez pozyskiwanie nowych podmiotów w ramach procesu akwizycji oraz maksymalne wykorzystanie potencjału każdej z posiadanych już spółek. GK IMMOBILE S.A. posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, developingu, branży odzieżowej, automatyce i elektroenergetyce oraz budownictwie przemysłowym. Wyróżnikiem spółki jest unikatowy sposób komunikacji z rynkiem poprzez cykle podcastów publikowanych na kanale YouTube ‘Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A’.