Grupa Kapitałowa IMMOBILE publikuje wyniki po III kwartałach - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Grupa Kapitałowa IMMOBILE publikuje wyniki po III kwartałach
Data publikacji: 29.11.2023

Notowana na GPW od 2007 roku GKI (IMMOBILE) dokonała podsumowania trzech kwartałów 2023 roku. Skonsolidowane przychody Grupy w okresie od 1 stycznia do 30 września 2023 roku wyniosły 649,2 mln PLN, co oznacza spadek o 34 mln PLN w stosunku do analogicznego okresu roku 2022. Odnotowano stratę netto w wysokości 8 mln PLN.
W tym roku Grupa, zgodnie ze swoją filozofią, przejmowała kolejne podmioty. Do PJP Makrum dołączyły spółki QDS24 oraz Inicjatywa Północno-Zachodnia „PW”. Segment modowy (nazywany wcześniej odzieżowym) powiększył się o spółki Błonie, Akardo i Laurella.

Skonsolidowane przychody Grupy w okresie od 1 stycznia do 30 września 2023 roku wyniosły 649,2 mln PLN, co oznacza spadek o 34 mln PLN, w stosunku do analogicznego okresu roku 2022.
 Wygenerowany w okresie sprawozdawczym zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 110,6 mln PLN (rentowność na poziomie 17%), co oznacza nieznaczny spadek (1,4%), wobec zysku brutto za okres od 1 stycznia do 30 września 2022 roku. Wzrost kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu wynika zarówno ze wzrostu inflacji, jak i działań Grupy rozwijających jej struktury.
 
Grupa odnotowała zysk na działalności operacyjnej w bieżącym okresie w wysokości 14,6 mln PLN, wobec zysku 35 mln PLN w analogicznym okresie roku 2022, czego podstawowym powodem jest poniesiona strata w segmencie modowym.
 
Strata brutto za okres od 1 stycznia do 30 września 2023 roku wyniosła 3,1 mln PLN, podczas gdy w okresie porównawczym 2022 roku wygenerowano zysk brutto na poziomie 15,3 mln PLN. Grupa odnotowała stratę netto na poziomie 8 mln PLN, wobec zysku 10,9 mln PLN za analogiczny okres 2022 roku.Reprezentujące sektor przemysłowy oraz sektor automatyki i elektroenergetyki spółki zależne Grupy – PJP Makrum S.A. oraz Atrem S.A. swoje wyniki przedstawiły już wcześniej. - Ciężko być w pełni zadowolonym z wyniku całego konglomeratu, jeśli mamy stratę. Natomiast podtrzymujemy, że cały rok będzie wynikowo dobry. Czeka nas rekord, jeśli chodzi o przychody. A co jeszcze ważniejsze, rok 2024 też będzie dobry - mówi dyrektor finansowy i członek zarządu Grupy Kapitałowej IMMOBILE Piotr Fortuna.
 
Wobec okresu od 1 stycznia do 30 września 2022 roku największy wzrost przychodów, o 43,8 mln PLN (+145,6%) odnotowano w segmencie consultingu budowlanego i developingu; segment hotelarski wykazał przychody wyższe o 27%, sprzedaż w segmencie przemysłowym wzrosła o 9,4%, a w segmencie automatyki i elektroenergetyki grupa odnotowała wzrost o 4,9%. Spadek przychodów w segmencie budownictwa związany jest z harmonogramem realizacji i specyfiką kontraktów. Spadek odnotowany w segmencie modowym jest spowodowany procesem reorganizacji.
 
- Na segment modowy patrzymy jako na inwestycję. W dużej mierze zaksięgowaliśmy koszty rozwojowe. Jako zarząd czujemy się w tym segmencie komfortowo i bezpiecznie. Wykonaliśmy dużą pracę, ale aby osiągnąć odpowiednie rentowności potrzebujemy jeszcze trochę czasu - mówi prezes spółki Rafał Jerzy. - Nasze podejście się nie zmienia - stawiamy na stabilny rozwój w ramach segmentów, ale również dynamiczne prace nad przejęciami. Jesteśmy nastawieni na rozwój - dodaje.
 
Więcej na temat wyników i planów tego konglomeratu usłyszeć można na kanale YouTube spółki, na którym każdorazowo po publikacji raportów finansowych, pojawia się ich szersze omówienie.