Dobre wyniki i kolejne umowy Atremu po trzech kwartałach - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Dobre wyniki i kolejne umowy Atremu po trzech kwartałach
Data publikacji: 01.09.2023

Spółka Atrem opublikowała wyniki za 9 miesięcy tego roku. Przychody wzrosły o 5,1% i wynoszą 92,9 mln PLN. Ostatnie miesiące to dla spółki czas pozyskiwania kolejnych kontraktów. Kwota pozostała do realizacji ze wszystkich podpisanych umów wynosi 485,4 mln PLN.
Przychody za okresie od 1 stycznia do 30 września 2023 roku wyniosły 92,9 mln PLN. Wobec analogicznego okresu w 2022 roku, oznacza to wzrost przychodu o 5,1% (z 88,4 mln). Spółka wygenerowała zysk brutto na poziomie 1,3 mln PLN, wobec zysku brutto 2,4 mln PLN na koniec trzeciego kwartału 2022 roku. Zysk netto wyniósł 1 mln PLN, w porównaniu do 1,8 mln PLN za analogiczny okres 2022 roku.
  - To był bardzo pracowity okres dla spółki. Można nawet powiedzieć, że historyczny dla spółki. W tym roku pozyskaliśmy największy kontrakt Atremu: realizację inwestycji w zakładzie produkcyjnym Orlenu w Płocku na kwotę ponad 250 mln zł -mówi prezes spółki Andrzej Goławski. Ostatnie 9 miesięcy było m.in. czasem pozyskiwania kolejnych umów.
 
Koszty ogólnego zarządu wzrosły z 8 mln PLN rok temu, do 9,1 mln obecnie. Wynika to przede wszystkim ze wzrostu cen mediów w siedzibach spółki oraz cen usług obcych. Wzrost kosztów sprzedaży wynika z większego zaangażowania pracowników w proces ofertowania, porównując analogiczne okresy r/r. Na dzień publikacji sprawozdania, kwota pozostałą do realizacji z wszystkich podpisanych przez Atrem umów wynosi 485,4 mln PLN.
 
W okresie sprawozdawczym nastąpiło połączenie segmentów prezentowanych w poprzednich okresach odrębnie, tj. segmentu automatyki i segmentu elektroenergetyka. W trakcie realizacji projektów w ramach tych segmentów zatarły się różnice m.in. pod względem klientów, czasu świadczenia, zespołów przygotowujących i realizujących kontrakty. Dodatkowo wielokrotnie jeden projekt realizowany jest zarówno w zakresie automatyki, jak i elektroenergetyki. Zarząd zaprzestał analizowania działalności Spółki przez pryzmat podziału na te historycznie ukształtowane segmenty.W listopadzie br. Enea Operator poinformowała o wyborze oferty Atremu jako wykonawcy dwóch zadań.  Chodzi o budowę stacji 110/15 kV Leszno Zachód wraz z linią zasilającą, transformatorami oraz budową wyprowadzeń SN oraz budowę GPZ Słubice Strefa z powiązaniami liniowymi. Planowane wynagrodzenie to odpowiednio 48 mln i 47 mln zł brutto.  - Z dużym sukcesem kończymy GPZ Garbary dla Enea Operator. Cały czas realizujemy szereg zaawansowanych technicznie zadań w całym kraju. Wśród naszych planów na przyszłość jest m.in. budowa biometanowni, w której chcemy być inwestorem - mówi Goławski.