Grupa Kapitałowa IMMOBILE publikuje wyniki za III kwartały - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Grupa Kapitałowa IMMOBILE publikuje wyniki za III kwartały
Data publikacji: 29.11.2021

Grupa Kapitałowa IMMOBILE, konglomerat spółek notowany na GPW od 2007 roku, opublikował wyniki finansowe za III kwartały. Przychody Spółki w tym okresie wyniosły 395,8 mln PLN, EBITDA jest dodatnia i wynosi 31,9 mln PLN, a zysk operacyjny 9,5 mln PLN.
Przychody Spółki w pierwszych trzech kwartałach 2021 roku wyniosły 395,8 mln PLN, co oznacza wzrost o 10,5% r/r. Zysk operacyjny wzrósł o 21% względem analogicznego okresu roku ubiegłego, do poziomu 9,5 mln. Spółka zanotowała jednak stratę netto w wysokości 1,7 mln.
 
Największy udział w przychodach Grupy (32%) miał sektor przemysłowy, który wzrósł o 10,6% r/r, do poziomu 124,8 mln. W tym wyniku zaś, największą wartość stanowiły przychody ze sprzedaży systemów przeładunkowych - 108,0 mln PLN, realizowanej za pośrednictwem spółek PJP MAKRUM S.A., Promstahl GmbH, Promstahl Sp. z o.o. oraz Promstahl Ltd.
 
Produkt ten kierowany jest głównie na rynki eksportowe, a największym rynkiem zbytu jest rynek niemiecki. W 2021 roku Grupa odnotowuje bardzo duże zainteresowanie ofertą przeładunków. Ich realizacja jest możliwa dzięki modernizacji zakładu produkcyjnego, która przyniosła zwiększenie mocy produkcyjnych, skrócenie czasu produkcji, wzrost wydajności oraz redukcję kosztów wytwarzania – skomentował Rafał Jerzy, prezes Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A.
 
Łączne przychody netto ze sprzedaży w segmencie hotelarstwo do września 2021 roku włącznie wyniosły 37,4 mln PLN i w całości zostały zrealizowane w spółce FOCUS Hotels S.A. Oznacza to wzrost o 53,7% względem analogicznego okresu 2020 r. Segment konsekwentnie odrabia zeszłoroczne straty, z racji na zdecydowane poluzowanie obowiązujących obostrzeń z końcem czerwca 2021 roku, ale też dzięki powiększeniu w okresie sprawozdawczym swojej bazy o dwa kolejne obiekty w standardzie 4 gwiazdek w Elblągu oraz Szczecinie. Względem minionego roku wyraźnie wzrosło średnie obłożenie w hotelach sieci (+10,1%), średnia cena sprzedanego pokoju netto (+29,6 zł) oraz przychód na dostępny pokój netto (+34,9 zł).
 
Krótko po publikacji sprawozdania, bo już 1 grudnia, do rodziny Focus Hotels dołączy trzynasty obiekt, 4-gwiazdkowy hotel w Lublinie. W pierwszym półroczu 2022 roku spółka zamierza zaś otworzyć 3 hotele: w Warszawie, Bydgoszczy oraz Stargardzie. Cieszy nas konsekwentny wzrost sieci i fakt że wraca ona do kondycji, którą chwilowo zaburzyły niezależne od nas decyzje na szczeblu centralnym – mówi prezes Rafał Jerzy.
 
27,5% wzrost przychodów wypracował segment deweloperski Grupy, reprezentowany głównie przez dewelopera CDI Konsultanci Budowlani Sp. z o.o. i spółki zależne. Grupa Kapitałowa IMMOBILE prowadzi obecnie następujące inwestycje własne: budowę osiedla Platanowy Park w Bydgoszczy, budowę Osiedla Uniwersyteckiego w bydgoskiej dzielnicy Fordon, budowę osiedla Rabatki przy ul. Czarna Droga w Bydgoszczy, przebudowę budynku biurowego przy ul. Bernardyńskiej 13 w Bydgoszczy na budynek hotelowy, remont Hotelu pod Orłem w Bydgoszczy oraz prace wykończeniowe, tzw. fit-out w budynku IMMOBILE K3 przy ul. Plac Kościeleckich 3 na potrzeby kolejnych najemców.
 
Realizacja trzech dużych, etapowanych projektów deweloperskich to gwarancja stabilności segmentu deweloperskiego w Grupie – dodaje prezes.
 
W związku z nabyciem 90% udziałów w DLAKO Sp. z o.o. – właściciela marki Quiosque – Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. wykazuje w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym działalność w segmencie branży odzieżowej. Jego przychody z 9 mscy bieżącego roku to 49,5 mln zł.
 
Marka QUIOSQUE jest obecna na rynku od blisko 30 lat. Pod względem ilości sklepów jest jedną z największych firm odzieżowych w Polsce oferujących towary tylko dla kobiet. Spółka aktualnie znajduje się w fazie dużych zmian organizacyjnych. Podjęliśmy szereg działań w celu zmniejszenia kosztów administracji, renegocjacji umów najmu lokali sklepowych i zwiększenia efektywności działalności – komentuje konsolidację tego segmentu Rafał Jerzy.
 
21,3% wzrost przychodów miał sektor automatyki i elektroenergetyki (do poziomu 68,8 mln). Reprezentująca sektor spółka Atrem S.A. sygnalizuje, iż istotny wpływ na wyniki miały przesunięcia lub opóźnienia na kluczowych kontraktach, stąd wykazana przez sektor niewielka strata. W 3Q2021 r. istotny spadek przychodów zanotowano w segmencie budownictwa przemysłowego (81,6 mln vs 138,4 mln w trzech kwartałach roku ubiegłego). Priorytetem segmentu i spółki zależnej Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. jest zwiększenie wolumenu sprzedaży, a także utrzymanie rentowności, które może okazać się trudne przy dynamicznym wzroście cen materiałów budowlanych i usług zewnętrznych w 2021 r.