Kolejna dywidenda w Grupie Kapitałowej IMMOBILE - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Kolejna dywidenda w Grupie Kapitałowej IMMOBILE
Data publikacji: 13.06.2022

10 czerwca 2022 r., podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A., akcjonariusze zadecydowali o uchwaleniu dywidendy. Termin jej wypłaty przez spółkę ustalono na dzień 23.09.2022 r.
Obradujące 10 czerwca zwyczajne walne zgromadzenie Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A., zgodnie z podjętą uchwałą w sprawie wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty, postanowiło, że spółka w tym roku także podzieli się zyskiem z akcjonariuszami. 

Zadecydowano o dokonaniu wypłaty dywidendy z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych w kwocie 3.014.517,28 zł. W podziale zysku wezmą udział wszyscy akcjonariusze Spółki, z wyłączeniem akcji własnych będących w posiadaniu Spółki, tj. na dzień podjęcia niniejszej uchwały 414.031 akcji.
 Tegoroczna dywidenda zostanie wypłacona w kwocie 0,04 zł na akcję. Dniem nabycia prawa do dywidendy będzie dzień 09.09.2022 r., zaś termin wypłaty przez spółkę dywidendy ustalono na 23.09.2022 r.
 
Każdy inwestor posiadający akcje spółki ma prawo do udziału w jej zysku. Jest to podstawowe prawo majątkowe przysługujące akcjonariuszom, przyznane na podstawie Art. 347 Kodeksu Spółek Handlowych. Warunkiem realizacji tego prawa jest ustalenie przez Walne Zgromadzenie uchwały o odpowiednim przeznaczeniu części lub całości zysku spółki. Warunkiem skorzystania z prawa do dywidendy jest zaś posiadanie akcji danej spółki w tzw. dniu ustalenia prawa do dywidendy. Dzień ten określa WZA, tak samo jak wysokość wypłaty, która określona zostaje jako pewna wartość przypadająca na jedną akcję.