Konferencja wynikowa GK IMMOBILE za 2016 rok oraz odpowiedz na pytania widzów zadane online - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Konferencja wynikowa GK IMMOBILE za 2016 rok oraz odpowiedz na pytania widzów zadane online
Data publikacji: 12.05.2017

8 maja 2017 roku w Centrum Inwestora przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, odbyła się konferencja wynikowa Grupy Kapitałowej IMMOBILE. Omówienia wyników dokonał Prezes Zarządu, Rafał Jerzy. Prezentujemy zapis video konferencji, wraz z prezentacją wynikową spółki oraz odpowiedziami na pytania zadane online podczas wydarzenia przez jego widzów.Prezes Rafał Jerzy omówił przed zgromadzonymi w Centrum Inwestora gośćmi wyniki wypracowane przez spółkę w 2016 roku. Przedstawił też pierwsze efekty najważniejszego wydarzenia w tamtym roku - przejęcia spółki Projprzem oraz zaprezentował największe osiągnięcia i plany spółek reprezentujących główne sektory działalności Grupy: przemysłu, hotelarstwa, dewelopingu oraz najmu aktywów. Oprócz osób zgromadzonych w siedzie GPW, wystąpienie obejrzało na żywo przed ekranami komputerów prawie 140 inwestorów.

Wszystkich którzy nie mogli uczestniczyć w konferencji osobiście, ani nie oglądali transmisji online, zapraszamy do obejrzenia jej zapisu video. Poniżej dostępna jest prezentacja która została omawiana w trakcie konferencji:

Widzom transmisji online udostępniono możliwość zadawania pytań. Otrzymaliśmy ich wiele, z czego najczęściej powtarzającymi się były pytania o dywersyfikację działalności Grupy, dywidendę czy ekspansję zagraniczną. Przedstawiamy pytania na które nie udało się odpowiedzieć podczas transmisji:1. W jaki sposób był finansowany zakup Projprzemu?Przejęcie Projprzemu zostało sfinansowane z nadwyżek gotówki generowanych przez spółkę.2. Przejęcia interesują Was w przemyśle czy w innych sektorach również?Jesteśmy gotowi przejmować spółki również z innych sektorów niż sektor przemysłowy.3. W jaki sposób finansowana jest budowa hoteli Focus? Czy są to hotele własne spółki? / Czy budujecie tylko swoje hotele czy też dzierżawicie?Działalność hotelową prowadzimy w nieruchomościach które są własnością spółki oraz w dzierżawionych od inwestorów zewnętrznych. Obecnie hotele w Szczecinie, Łodzi, dwa w Bydgoszczy i w Chorzowie są własnością grupy, natomiast dwa hotele Gdańsku i hotel w Inowrocławiu są dzierżawione. Niedługo mocno powiększymy ilość dzierżawionych obiektów. W ostatnim czasie spółka podpisała umowy na dzierżawę 5ciu kolejnych obiektów w Sopocie, Białymstoku, Lublinie, Poznaniu oraz w Warszawie.Nieruchomości własne finansujemy z niskooprocentowanego, długoterminowego kredytu hipotecznego. Obecnie nie prowadzimy budowy obiektu hotelowego na własny rachunek.Inwestorom proponujemy dzierżawę obiektów na atrakcyjnych warunkach bądź współpracę na zasadach franszyzy.4. Jaka jest w ocenie Zarządu godziwa wartość spółki?Zdaniem Zarządu wartość akcji Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. jest mocno niedoszacowana. Zarząd nieustannie pracuje, żeby uwolnić wartość wewnętrzną akcji Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A.5. Obserwowana jest dość niska płynność akcji, jakie działania podejmuje Zarząd, aby zmienićten stan?Zdaniem Zarządu niska płynność wynika przede wszystkim z faktu, że zdecydowana większość akcjonariuszy spółki to akcjonariusze długoterminowi, którzy nie chcą pozbywać się swoich akcji po tak niskiej cenie.6. Jakie są główne ryzyka w prowadzonej działalności?Ryzyka są obszernie opisane w sprawozdaniu finansowym na stronach 96-99.7. Czy wzrost kapitałów własnych to efekt przejęcia Projprzemu?W głównej mierze tak. Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie 12 sprawozdania finansowego.8. Czy obecny poziom długu jest bezpieczny dla spółki?Większość długu to długoterminowe kredyty hipoteczne zabezpieczone na pojedynczych nieruchomościach własnych. W ostatnim roku, w porównaniu do roku 2015, dług wzrósł o niecałe 3%, przy dużej poprawie wyników spółki. Jest to niski wskaźnik zadłużenia stanowiący ok. 25% do aktywów, co daje nam zarówno bezpieczeństwo, jak i możliwość dalszego pozyskiwania finansowania na dynamiczny rozwój.9. Czy spółka prowadzi działalność poza Polską, oprócz wspomnianych Niemiec? / Czy działalność zagraniczna będzie powiększana? Czujecie się firmą konkurencyjną zagranicą?W Niemczech prowadzimy działalność w spółce PROMStahl GmbH, zajmująca się sprzedażą systemów przeładunkowych w Europie Zachodniej. W Niemczech PROMStahl GmbH jest jednym z wiodących graczy na rynku sprzedaży systemów przeładunkowych.Jeśli chodzi zaś o zasięg naszych produktów przemysłowych to sprzedajemy je w ponad 30 krajach na całym świecie. Szczególne nadzieje wiążemy z naszymi nowymi produktami jakimi są automatyczne parkingi, które jakością i ceną mogą śmiało konkurować z firmami zagranicznymi.Poza granice planujemy też rozwinąć działalność hotelarską – obecnie analizujemy ponad 100 potencjalnych obiektów w Polsce i kilku krajach europejskich.10. Z czego wynika dość duże rozproszenie działalności operacyjnej? Czy nie lepiej skupić się na 2-3 kluczowych?Grupa Kapitałowa IMMOBILE funkcjonuje w czterech kluczowych gałęziach: przemyśle, hotelarstwie, developingu i najmie aktywów. Dywersyfikacja podmiotów to odpowiedź na obecną sytuację gospodarczą oraz gwarancja stabilności i równowagi ekonomicznej. Dzięki naszemu kapitałowi, doświadczeniu i wiedzy o inwestycjach jesteśmy w stanie sprostać wyzwaniom globalnej gospodarki.11. Jaki udział w przychodach całej grupy mają parkingi Modulo?Sprzedaż parkingów Modulo dopiero wystartowała, w roku 2016 przeprowadzono pilotażowe realizacje oraz podpisano wiele umów na przyszłe realizacje. Sprzedaż w roku bieżącym szacujemy na 7-10 milionów złotych. Jest to bardzo perspektywiczny produkt, jego sprzedaż silnie rośnie w całej Europie.12. Jakich synergii należy się spodziewać po przejęciu Projprzemu?Korzyści z przejęcia spółki Projprzem przez Grupę Kapitałową IMMOBILE odniosą akcjonariusze obu spółek.Projprzem pozyskał doświadczoną kadrę zarządzania projektami, która od lat budowała swoje doświadczenie w spółce Makrum PM. Nowy Zarząd Projprzemu kilka lat temu z sukcesem dokonał reorganizacji segmentu przemysłowego Grupy, która doprowadziła do znacznego obniżenia kosztów jego funkcjonowania. Ponadto obie spółki rozszerzyły paletę oferowanych produktów oraz wzbogaciły się o nowe kanały sprzedaży.13. Czy planują Państwo wyodrębnić ze struktury poszczególne branże jak choćby hotelarstwo i wprowadzić na giełdę? Czy inne spółki będą debiutować na GPW lub NC?W perspektywie nadchodzących lat planujemy wprowadzić na główny parkiet spółki reprezentujące każdy z sektorów będących filarami działalności Grupy. Do procesu tego przygotowujemy się od kilku lat. W pierwszej kolejności będzie to dynamicznie rozwijająca się spółka hotelarska Focus Hotels S.A.14. Który segment działalności odpowiedzialny jest za wyniki w szczególny sposób?Staramy się symetrycznie rozwijać wszystkie sektory. W minionym roku przemysł wypracował 36% przychodów, hotelarstwo 32%, a developing 18%. Skokowy wzrost przychodów segmentu przemysłowego w kolejnych latach będzie związany z konsolidacją wyników spółki Projprzem. Dynamiczną ekspansję (co jest już bardzo widoczne dla inwestorów) prowadzi sieć hoteli Focus, która w roku 2020 może zbliżyć się do bariery 100 mln zł rocznego przychodu. W kolejnych latach pojawią się wyższe przychody w segmencie developerskim, w związku z postępującą realizacją inwestycji Platanowy Park. Do segmentu najmu dołączy w II kwartale 2018 roku biurowiec IMMOBILE K3, który powiększy przychody tego segmentu o ok. 6 mln zł.15. Z czego wynika taka duża różnica na plus w wyniku netto?Jest to efekt przejęcia spółki Projprzem. Wcześniej wycenialiśmy wartość akcji które posiadaliśmy w spółce Projprzem, a po przejęciu kontroli konsolidujemy i wyceniamy wartość przejętego majątku. Kupiliśmy spółkę Projprzem znacząco poniżej jej wartości księgowej.16. Jak ważne są nieruchomości dla waszej działalności? Nazwa immobile wskazuje że bardzo.Grupa Kapitałowa IMMOBILE posiada portfel nieruchomości o wartości ponad 250 mln zł.Służy on rozwojowi spółki w różnoraki sposób:- Prowadzona jest działalność najmu nieruchomości podmiotom zewnętrznym, np.: w Centrum Handlowym Faktoria w Bydgoszczy, Stoczni Pomerania w Szczecinie czy biurowcu przy ul. Bernardyńskiej (Centrum Bydgoszczy). W 2018 zasób nieruchomości komercyjnych powiększy się po realizacji naszej inwestycji IMMOBILE K3 w Bydgoszczy (do komercjalizacji ok. 8.600 m2 powierzchni biurowo-handlowo-usługowej). Kolejnymi planowanymi inwestycjami zwiększającymi przychód z tytułu najmu będą powierzchnie biurowo-handlowo-usługowe realizowane w ramach osiedla Platanowy Park w Bydgoszczy. Przewiduje się udostępnienie około 43 tys. metrów GLA, systematycznie uwalnianej od roku 2017.- Nieruchomości hotelowe dzierżawione są przez sieć Focus Hotels, która prowadzi w nich działalność hotelarską.- Portfel nieruchomości pełni również istotną rolę inwestycyjną. Spółka dotychczas finansuje się głównie kredytami hipotecznymi, bez problemu pozyskując finansowanie tego typu dzięki posiadaniu ogromnego majątku w dochodowych nieruchomościach.17. Zakładacie rozszerzenie dywersyfikacji? Kolejny sektor w działalności?W tym momencie koncentrujemy się na czterech sektorach będących podstawą Grupy. Sektory w których operujemy doskonale ze sobą współgrają, dlatego obecnie nie rozważamy rozszerzania struktury o kolejny sektor.18. Czy w 2017 r. jakieś nowe spółki wejdą do struktury grupy?31.03.2017 r. w struktury Grupy weszła spółka Przedsiębiorstwo Hotelowe Majewicz Sp. z o.o., która była właścicielem hotelu pod Orłem w Bydgoszczy. Nie wykluczamy, że w 2017 roku do Grupy wejdą inne spółki.19. Jak oceniacie prognozy na lata 2018 – 2020?Na rozwój wszystkich segmentów Grupy Kapitałowej IMMOBILE patrzymy bardzo optymistycznie.W sektorze przemysłowym skupiamy się na rozwoju sprzedaży naszych produktów flagowych: kruszarek, młynów i suszarni oraz produktów nowatorskich – automatycznych systemów parkingowych i granulatora destruktu asfaltowego.Będziemy też rozwijać spółkę Projprzem, przechodzącą właśnie reorganizację kosztową, która zwiększy rentowność. Planujemy dynamiczny rozwój budownictwa przemysłowego w ramach spółki Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. Jest to powrót do działalności która posiada w spółce prawie 60-letnią tradycję, a której poprzednie zarządy nie potrafiły kontynuować. Nasze doświadczenie w budownictwie, nabyte w spółce CDI oraz świetna, nowo pozyskana kadra, pozwalają na reaktywację tej gałęzi.W sektorze deweloperskim aktualnie realizujemy dwie duże inwestycje: IMMOBILE K3 – pierwszy w Bydgoszczy biurowiec klasy A oraz osiedle Platanowy Park – inwestycję mieszkaniowo-usługową, podzieloną na 7 etapów. Działalność deweloperską rozszerzymy wkrótce o nowe inwestycje na terenie Bydgoszczy oraz innych miast w których operują oddziały spółki CDI Konsultanci Budowlani – w Warszawie, Poznaniu oraz Łodzi.W sektorze hotelarskim koncentrujemy się na otwieraniu nowych obiektów. W 2017 roku zdążyliśmy już otworzyć jeden obiekt i podpisać umowy na trzy kolejne. W sumie realizowanych jest obecnie 5 nowych hoteli. Będziemy kontynuować tę dynamikę, wyjdziemy również za granicę. Obecnie analizujemy ponad 100 potencjalnych obiektów w Polsce jak i innych krajach europejskich. Jak wspominaliśmy, planujemy też wejście Focus Hotels S.A. na GPW.Sektor najmu aktywów powiększy się o powierzchnie najmu dostępne w biurowcu IMMOBILE K3 oraz powierzchnie biurowo-handlowo-usługowe realizowane w ramach osiedla Platanowy Park.20. Czy interesują Państwa kolejne tak duże przejęcia jak Projprzem?Tak, nad przejęciami będziemy nieustannie pracować w kolejnych latach. Przykład Projprzemu pokazuje, że przejęcia niosą bardzo duże korzyści dla akcjonariuszy.21. Czy po zeszłorocznej dywidendzie można spodziewać się utrzymania jej w kolejnych latach?Decyzja o dywidendzie, zgodnie z przepisami, dyskutowana będzie na Radzie Nadzorczej, a w przypadku podjęcia uchwały ostatecznie zdecyduje o tym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki. Spółka nie posiada jeszcze uchwalonej polityki dywidendowej, niemniej Zarząd deklaruje iż chciałby aby Grupa Kapitałowa IMMOBILE była spółką dywidendową.22. Czy współpracują Państwo z Polskim Funduszem Rozwoju?Na dzień dzisiejszy nie współpracujemy.