List Zarządu Grupy Kapitałowej IMMOBILE do Akcjonariuszy - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

List Zarządu Grupy Kapitałowej IMMOBILE do Akcjonariuszy
Data publikacji: 16.04.2019

W dniu dzisiejszym Grupa Kapitałowa IMMOBILE dokonała publikacji sprawozdania finansowego za rok 2018. Skonsolidowane przychody Grupy wyniosły 347 mln zł i wzrosły o 33% w porównaniu z 2017 r. EBITDA w 2018 r. wyniosła 29,6 mln zł i była o 25% wyższa niż w roku poprzednim. Opublikowane wyniki omówione zostaną przez Prezesa Rafała Jerzego, podczas czwartkowego webinaru wynikowego na żywo.

Prezentujemy list Zarządu spółki do Akcjonariuszy, opublikowany razem ze sprawozdaniem finansowym.Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze, 

Przekazujemy Państwu Jednostkowe oraz Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. za rok 2018. 

Rok 2018 dla Spółek z Grupy Kapitałowej IMMOBILE upłynął zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami. Jak Państwo widzicie w przedstawionym sprawozdaniu, wszystkie istotne segmenty operacyjne notują wzrosty zarówno kontynuowanych przychodów, jak i zysku. 

Wartym odnotowania w tym liście zdarzeniem negatywnie wpływającym na wynik, jest sprzedaż udziałów w spółkach stanowiących Stocznie Pomerania w Szczecinie. Transakcja ta, choć ma negatywny wpływ na wynik, pozwoliła nam uwolnić gotówkę, obniżyć zadłużenie oraz uporządkować strukturę biznesu Grupy Kapitałowej. 

Pomimo trudnego otoczenia rynkowego, niekorzystnych zmian w prawie zazwyczaj podnoszących koszty oraz ogólnego wzrostu kosztów pracy, naszym Spółkom udało się wypracować satysfakcjonujące wyniki. Jest to w dużej mierze zasługą wszystkich pracowników Grupy Kapitałowej, dbających detalicznie o koszty funkcjonowania w każdym aspekcie naszej działalności. Z niecierpliwością oczekujemy w tym roku efektów inwestycji w rozwój systemów przeładunkowych i parkingów automatycznych w przemysłowej części naszej Grupy. 

Obecny rok będzie też rokiem ciekawym dla spółek hotelowych, których przychody będą rosły na skutek otwarcia w drugiej połowie 2018 roku nowego hotelu w Poznaniu oraz otwieranego za kilka dni hotelu w Lublinie. 

W stosunku do roku 2017 udało się nam powiększyć dwukrotnie ilość mieszkań w ofercie Spółek z segmentu deweloperskiego. Na dziś oferujemy ponad 250 mieszkań w budowie. Zarówno sprzedaż, jak i koszty wytworzenia które ponosimy przy tworzeniu nowej substancji mieszkaniowej, nie odstają od zakładanych w budżetach, co przyniesie zakładane korzyści być może już w tym roku. 

Pomimo złej koniunktury, dobre wyniki wypracował segment budownictwa przemysłowego. Liczymy, że w tym roku uda nam się utrzymać przychody tego segmentu na poziomie nie niższym niż w roku ubiegłym. 

Jak Państwo wiecie, naszą siłą rozwojową lat ubiegłych były przejęcia oraz skuteczne restrukturyzacje. W chwili obecnej Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. prowadzi wezwanie na sprzedaż 66% akcji notowanej na GPW spółki ATREM S.A. Przejęcie to jest procesowo postrzegane przez nas jako analogiczne dla przejęcia przed dwoma laty spółki PROJPRZEM S.A. W zmianie sposobu zarządzania oraz w szeregu synergii upatrujemy wzmacniania segmentu budownictwa. Jesteśmy przekonani, że wezwanie będzie skuteczne i już od maja tego roku będziemy konsolidować wyniki ATREM S.A. 

Jesteśmy przekonani, że nie jest to ostatnie przejęcie w tym roku. Szereg działań akwizycyjnych prowadzonych przez Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. jak i inne spółki z Grupy, doprowadzi do kolejnych rentownych przejęć. Sprzyja nam dziwna i trudna sytuacja polityczna podgrzewana temperaturą roku wyborczego. Nieustannie zła sytuacja na polskiej giełdzie, niedoszacowane spółki i brak obrotów na akcjach, bezustannie są dla nas szansą na konsolidację mniejszych podmiotów. Szansę tą zamierzamy wykorzystywać, aż do odwrócenia się trendu. 

Jest nam oczywiście przykro, że akcje Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. nie rosną w tempie wzrostu Grupy Kapitałowej, ale z drugiej strony cieszymy się, że jest to dziś giełda okazji, co postaramy się pokazać w najbliższym czasie. Oczywiście w tym miejscu musimy dla porządności nadmienić, że akcje PROJPRZEM MAKRUM S.A. od momentu naszego przejęcia wzrosły o ponad 100 procent. Tak więc nasz pakiet na dzień tego listu jest wart ok. 75 mln zł. 

Spółki naszej Grupy, oczywiście w nurcie atmosfery politycznej i atmosfery ekonomicznej, przechodzą, jak i zapewne wiele innych Spółek, szereg różnych kontroli skarbowych, „zusowych” i innych, które wypadają pomyślnie dla Spółek Grupy. Rośnie niewspółmiernie do lat ubiegłych wiara finansujących nas banków w naszą filozofię działania oraz w nasze projekty. Nie mamy zatem problemów z uzyskiwaniem finansowania, czy to na inwestycje deweloperskie, czy też na projekty przejęciowe. 

Doskonale Państwo wiecie, że naszym najcenniejszym kapitałem są pracownicy z którymi prowadzimy nasze – Wasze interesy. Byłoby nam ogromie miło poinformować Państwa jak co roku, że rotacja wśród kluczowej kadry kierowniczej Grupy Kapitałowej wynosi zero, gdyby nie smutny fakt, że 4 kwietnia 2019 roku, w wieku 43 lat, zmarł Pan Krzysztof Krajewski, jeden z kluczowych pracowników pionu finansowego Grupy Kapitałowej IMMOBILE. Krzysztof był wspaniałym człowiekiem i na zawsze pozostanie częścią naszej Grupy. 

Drodzy Akcjonariusze, dziękujemy że wytrwale towarzyszycie nam i pomagacie rozwijać Grupę Kapitałową IMMOBILE S.A. Już teraz pragniemy zaprosić Was na czerwcowe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Tymczasem zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, bloga oraz profili na facebook’u i twitterze.Zarząd Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A.