MAKRUM - plany i perspektywy na 2016 rok - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

MAKRUM - plany i perspektywy na 2016 rok
Data publikacji: 15.02.2016

Za spółką MAKRUM Project Management, kolejny rok działalności. Był to kolejny rok rozwoju, podczas którego spółka skoncentrowała się głównie na dwóch obszarach działalności: automatycznych systemach parkowania samochodów oraz maszynach produkcji własnej. Więcej o tych zagadnieniach opowie nam Piotr Szczeblewski, Prezes Zarządu MAKRUM Project Management Sp. z o.o.

W 2015 MAKRUM zapoczątkowało produkcję automatycznych systemów parkingowych. Jakie będą dalsze losy tego produktu?Tę działalność będziemy intensywnie kontynuowali w roku 2016. Rok ten będzie okresem wprowadzenia do produkcji jeszcze kilku odsłon istniejących już parkingów. Mam na myśli parkingi typu TWIN - w odsłonach kolumnowej podwójnej i potrójnej, jak również w wersji rozszerzonej, mieszczącej dwa samochody na dwóch kondygnacjach. Paletę produktów uzupełni również parking zależny, którego premierę przewidujemy na wiosnę tego roku.Co wyróżnia parkingi produkowane przez MAKRUM?W naszych parkingach klienci, oprócz spełnienia potrzeby zaparkowania większej ilości samochodów na ograniczonej przestrzeni, odnajdują dodatkowe zalety, np. w systemie TWIN to, że konstrukcja może być ukryta, niewidoczna, ponieważ część parkingowa znajduje się pod ziemią czy posadzką. Taki parking nie zmienia krajobrazu czy istniejącej architektury; mechanizm jest widoczny tylko w momencie korzystania z systemu. Parkingi zależne zaś, to rozwiązanie dedykowane rodzinom. Daje ono możliwość szybkiej rozbudowy posiadanego już miejsca parkingowego w garażu podziemnym czy tez na zewnątrz. Dodatkową jego cechą, oprócz bardzo estetycznego rozwiązania, jest ekonomiczny charakter.Zaprojektowanie tego typu produktu to złożony proces, proszę powiedzieć coś na ten temat.Parkingi jako zaawansowany produkt, łączą ze sobą różnego rodzaje technologie: wyselekcjonowane niezawodne systemy mechaniczne, systemy hydrauliczne, zaawansowaną automatykę dla sprawnego użytkowania i poprawienia bezpieczeństwa obsługi, komponenty ze specjalnych mieszanek betonowych, umożliwiające bezpośrednie instalowania systemów na nieuzbrojonych miejscach i znacznie skracające sam czas montażu. Dodatkowo w pracy nad nimi korzystamy z synergii jaką daje nam obecność w Grupie Kapitałowej IMMOBILE – doświadczenie budowlane spółek CDI ułatwia nam kwestie związane z lokalizowaniem parkingów wewnątrz czy obok budynków, na działkach i zurbanizowanych terenach.Kiedy możemy się spodziewać premier kolejnych produktów tego rodzaju?Jak już wspomniałem, od wiosny zaczynamy prezentować naszym przyszłym klientom parking za parkingiem. Na pierwszy rzut pójdzie parking zależny, kolejnym będzie nowa odsłona parkingu TWIN. Światło dzienne ujrzy również odsłona parkingu puzzlowego, znanego Państwu z roku 2015 w wykonaniu dedykowanym dla budynku biurowego IMMOBILE K3, którego budowa ruszy na Placu Kościeleckich w Bydgoszczy. Oprócz wymienionych produktów, ważna będzie dla nas również komunikacja z klientem, kanały sprzedaży.

Czy oznacza to intensywny start promocją marki i produktu?Chcemy przede wszystkim skoncentrować się na promocji produktu i zbudowaniu kanałów sprzedaży. To będzie najbardziej wymagające zadanie na rok 2016.A czego możemy spodziewać się w innych obszarach działalności MAKRUM?Kontynuujemy naszą dotychczasową działalność, proponując naszym europejskim klientom wykonywanie elementów lub kompletnych maszyn dla projektów przemysłowych. Widzimy tu stałe zapotrzebowanie na dobrym, stałym poziomie. Jeśli chodzi o rynek offshore, to przechodzi on w ostatnim okresie kryzys, z czym wiąże się ograniczona ilość projektów z tego sektora. Sytuację tą staramy się jednak, paradoksalnie, przekłuć w szansę dla naszej spółki.W jaki sposób MAKRUM wykorzystuje taką, z pozoru nienajlepszą, sytuację na rynku?Okresy takie jak ten powiązane są ściśle ze zwiększoną kreatywnością spółki. Już w poprzednim roku lukę tą wypełniliśmy własnymi produktami, w tym roku będzie podobnie.Czy są jakieś nowości również w tym obszarze?Tak. Najlepszym przykładem jest tu granulator destruktu asfaltowego, który właśnie wchodzi na rynek. Trwają pierwsze rozmowy handlowe z wybranymi firmami. Realizacji spodziewamy się w maju tego roku. Po próbach, zaplanowanych również w maju, odbędzie się światowa prezentacja tej maszyny na najbardziej prestiżowych targach drogownictwa w Polsce AUTOSTRADA 2016 w Kielcach. Spodziewamy się po tych targach dużego zainteresowania, szczególnie firm produkujących asfalt. To urządzanie pozwoli im obniżyć koszty produkcji mieszanek asfaltowych, wykorzystując w nich w większej ilości prawidłowo przygotowany, zgranulowany destrukt asfaltowy.Czy jest jeszcze cos o czym warto wspomnieć?Mamy wiele planów na rok 2016, o których poinformujemy osoby śledzące poczynania spółki w późniejszym terminie. Chciałbym jednak jeszcze wspomnieć i przy okazji zaprosić na Konferencję Rozwoju Rynków Kruszyw i Przemysłu Maszyn Kruszących w Polsce, która odbędzie się w dniach 9-10 marca 2016 r. w Bydgoszczy. Organizatorem Konferencji jest nasza spółka, MAKRUM Project Management, a jej parterami Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Magazyn Kruszywa.Z jakiego powodu wybrano do współpracy właśnie te podmioty?Po pierwsze, ze strony naszych klientów ale również dla nas, bardzo ważna jest współpraca z kadrą naukową AGH i UTP. Współpraca z ośrodkami naukowymi, dzielenie się wspólnym doświadczeniem, pogłębianie zagadnień istotnych dla naszych klientów, zwiększanie wydajności maszyn, linii technologiczny, wykorzystywanie najnowszych osiągnięć, pozwala nam pozostawać liderem w dziedzinie maszyn mieląco - kruszących w Polsce. Z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w ten projekt, kooperacja z nimi jest dla nas cenna pod wieloma względami. Przygotowanie takiej konferencji jest bowiem przedsięwzięciem bardzo wymagającym organizacyjnie, ale z drugie strony otwierającym wiele możliwości współpracy dla wszystkich jej uczestników.